Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 18:01

Η Ελένη Αλειφέρη με τους εκπροσώπους του Σωματείου των δημοτικών υπαλλήλων

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Με τους εκπροσώπους του Σωματείου των δημοτικών υπαλλήλων,  τον πρόεδρο Στράτο Χρυσαφίδη και τα μέλη της διοίκησης που είναι υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας, συναντήθηκε σήμερα η υποψήφια δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού “Πρωτεύουσα Δύναμη”, Ελένη Αλειφέρη. Η υποψήφια δήμαρχος τόνισε ότι ο σεβασμός της προσωπικότητας των εργαζομένων αποτελεί όχι μόνο αυτονόητη υποχρέωση αλλά και προϋπόθεση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους δημότες…

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του συνδυασμού, “συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Δήμο Καλαμάτας, πραγματοποίησε σήμερα η υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας Ελένη Αλειφέρη.

Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, η κυρία Αλειφέρη διευκρίνισε ότι θεωρεί τους υπαλλήλους συνεργάτες της αιρετής διοίκησης και ισότιμο βασικό πυλώνα επιτυχίας στο έργο του Δήμου, καθότι η διοικητική δομή αποτελεί τον εκτελεστικό μοχλό. Η αντιμετώπιση των υπαλλήλων, τόνισε, πρέπει να διαθέτει τα στοιχεία αξιοκρατίας, δίκαιης αντιμετώπισης,  αναγνώρισης και σεβασμού της προσωπικότητας του καθενός, κατανόησης και αλληλεγγύης. Αυτά συντελούν ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα στην παραγωγή έργου καθώς ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ακόμη, συζητήθηκαν θεσμικά θέματα, ειδικότερα ζητήματα και  προβλήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους όπως, η έλλειψη προσωπικού, ενώ κατατέθηκαν και κάποιες προτάσεις.  

Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη ορθολογικότερης αναδιάρθρωσης του Οργανισμού του Δήμου και κατανομής του προσωπικού του”.