Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 17:54

Απάντηση Γιάννη Αδαμόπουλου για το σχόλιο «Πράσινο και προχειρότητες»

ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ…
Αναφερόμενος στο από 22/08/2012 δημοσίευμα του δημοσιογράφου σας κ. Σταύρου Μαρτίνου, υπό τον τίτλο "Πράσινο και Προχειρότητες" και συγκεκριμένα στις αιτιάσεις που διαλαμβάνονται σε αυτό, θέτω υπ´όψιν σας τα εξής:

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν λαμβάνει υπ' όψιν του τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, τα οποία άλλωστε ο συγγραφέας του φαίνεται ότι ουδέποτε επεδίωξε να ερευνήσει ουσιαστικά, διασταυρώνοντας τις πηγές του πριν προβεί σε κρίσεις και εκτιμήσεις.
Τουναντίον, η αισθητική  του και οι ανυπόστατοι στοχευμένοι  χαρακτηρισμοί σε προσωπικό επίπεδο,  που επιχειρούν να διασύρουν εμένα προσωπικά  υπό την ιδιότητά μου όχι μόνο ως Δημοτικού Συμβούλου, αλλά και ως Γεωτεχνικού, προσιδιάζουν μάλλον σε δελτίο τύπου παλαιοκομματικού πολιτικού γραφείου.
Στο αντιπολιτευτικό και πάντως όχι δημοσιογραφικό ύφος του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, αντιπαραθέτω πραγματικά δεδομένα και ενημερώνω τον συγγραφέα του ότι, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Γεωτεχνικών της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, το πλάτος της νησίδας της οδού Ακρίτα είναι 1,30 μ. και της οδού Φιλελλήνων 2,20 μ., οι δε πληροφορίες που εδόθησαν υπηρεσιακά, ήταν ακριβείς και τεκμηριωμένες.
Όσο για την επιλογή του είδους του δένδρου, μπορεί ο καθένας εξ ημών να έχει την δική του άποψη και την δική του αισθητική, όμως στη μελέτη τεκμηριώνεται επιστημονικά και με Γεωτεχνικά κριτήρια η επιλογή του συγκεκριμένου είδους. Ατυχώς, και αυτά φαίνεται να παραγνωρίζει το συγκεκριμένο δημοσίευμα.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας, όσο και εγώ προσωπικά,  δουλεύουμε πάνω σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις. Θα ήταν ευκταίο η αυτή πρακτική να υιοθετείται και από όσους επιθυμούν να  ερευνούν δημοσιογραφικά στο μέλλον οτιδήποτε αφορά σε αντικείμενα αρμοδιότητος της υπηρεσίας μας.
Για το ποιος εργάζεται με προχειρότητα, τα συμπεράσματα δικά σας…!
Ο δημοτικός σύμβουλος
Αδαμόπουλος Δ. Ιωάννης

Απάντηση: Ο κ. Γιάννης Αδαμόπουλος εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή να φυτευτούν πλατάνια και άλλα δέντρα στη στενή νησίδα της οδού Ακρίτα. Όταν τον ρώτησαν ποιο είναι το ακριβές πλάτος της νησίδας, δεδομένου ότι όσο περνούν τα χρόνια ο κορμός των πλατανιών θα μεγαλώνει, δεν ήξερε να απαντήσει. Αυτό είναι ο ορισμός της προχειρότητας.
Παλαιοκομματικού τύπου συμπεριφορά είναι να δηλώνεις κατ’ ιδίαν, σε περισσότερα από ένα άτομα, ότι έχεις πολλές ενστάσεις για επιλογές που έχουν γίνει όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις σε περιοχές της πόλης, αλλά να κατηγορείς τον δημοσιογράφο όταν γράφει ότι μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο και την Τράπεζα της Ελλάδος, τα δύο αρχιτεκτονικά κοσμήματα της οδού Αριστομένους, δεν έπρεπε να φυτευτούν πλατάνια, γιατί ο όγκος τους θα τα κρύβει.
Ο κανένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του…!
Σταύρος Μαρτίνος