Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012 20:24

Εγγραφές με ανεργία απ’ τη μια και «μπλοκάρισμα» ΑΦΜ απ’ την άλλη…

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τη σκληρή πραγματικότητα της ανεργίας αποκάλυψε η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας. Ο αριθμός των άνεργων γονέων είναι εντυπωσιακά ψηλότερος από τα προηγούμενα χρόνια, μας είπε η πρόεδρος του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού και υπεύθυνη για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μαρία Οικονομάκου.

Ωστόσο, ο Φορέας αναμένεται να προβεί στη λήψη ενός σκληρού μέτρου σε βάρος των γονέων που δεν κατέβαλαν πέρσι τροφεία. Συγκεκριμένα, θα ενημερωθεί η Εφορία για όσους χρωστούν ποσό μεγαλύτερο των 300 ευρώ, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, που είναι το «μπλοκάρισμα» του ΦΠΑ των οφειλετών. Όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη διαδικασία επιβάλλεται από τη νομοθεσία, διαφορετικά θα απειληθούν με ποινικές κυρώσεις η διοίκηση και ο ταμίας του νομικού προσώπου.
Όσον αφορά τις εγγραφές, η κ. Οικονομάκου τόνισε ότι η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε. Συνολικά υποβλήθηκαν 518 αιτήσεις. Δεκτές δεν κατέστη δυνατό να γίνουν περίπου οι 70. Από αυτές οι 50 αιτήσεις απορρίφθηκαν, διότι δεν πληρούνται σε καμία περίπτωση τα κριτήρια εγγραφής, ενώ οι υπόλοιπες 20 θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς μέχρι τότε θα φανεί πόσα κενά θα υπάρχουν, δεδομένου ότι πάντα ένας αριθμός νηπίων που έχει εγγραφεί δεν προσέρχεται.
Οι 100 από τις 518 αιτήσεις θα ικανοποιηθούν από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ, ενώ και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς θα εγγραφούν με το ΕΣΠΑ 173 νήπια.
Η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών θα ξεκινήσει με επάρκεια προσωπικού, καθώς έχουν γίνει προσλήψεις με πεντάμηνες συμβάσεις, με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας. Οι συμβάσεις αυτές θα λήξουν ωστόσο το Δεκέμβρη και τα κενά που θα δημιουργηθούν τότε θα επιχειρηθεί να καλυφθούν με νέες προσλήψεις με δίμηνες συμβάσεις.
Τέλος, η κ. Οικονομάκου τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στα κτήρια των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, ώστε να είναι όλα εντάξει όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία τους. Μεγαλύτερες παρεμβάσεις γίνονται στον 7o Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, που βρίσκεται δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο, από τα μέλη του ΚΕΘΕΑ «Κύτταρο», καθώς και στον 2o Σταθμό, στο παλιό Νοσοκομείο.
Στ.Μ.