Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 12:34

Στα απογευματινά ιατρεία οι ενδοσκοπικές εξετάσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Στην λειτουργία των απογευματινών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας εντάσσεται από την επόμενη Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 η διενέργεια ενδοσκοπικών εξετάσεων (γαστροσκοπήσεις-κολονοσκοπήσεις), όπως ανακοινώθηκε από την Διοίκηση του νοσοκομείου...

Οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται χωρίς χρέωση, εφ’ όσον υπάρχει ηλεκτρονικό ιατρικό παραπεμπτικό.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται, για περισσότερες πληροφορίες, στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου και στο τηλέφωνο 27213 63377 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).