Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 16:10

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για την επέκταση-αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για την επέκταση-αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
Δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω της αποχής των μηχανικών, ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου επέκτασης και αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας. Δεδομένου ότι οι κινητοποιήσεις των μηχανικών θα διαρκέσουν μέχρι τις 18 Οκτώβρη, ο διαγωνισμός προγραμματίζεται να γίνει στις 19 του μήνα.

Οι μηχανικοί απέχουν από επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών και από άλλες δραστηριότητες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει από την πολιτική και τα μέτρα των τελευταίων χρόνων.
Ο προϋπολογισμός του έργου, που θα γίνει με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, ανέρχεται στα 4.265.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 546.856 ευρώ αποτελούν τη συμμετοχή της ΔΕΥΑΚ.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, θα κατασκευάσει τα έργα πολιτικού μηχανικού, θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει όλο τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και θα θέσει σε λειτουργία τη μονάδα, την οποία θα συντηρεί για έξι μήνες.
Η επέκταση-αναβάθμιση του Βιολογικού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Στ.Μ.