Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 03:09

Να παρέμβει και η εκκλησία για τα μεταναστόπουλα στους παιδικούς σταθμούς

Να παρέμβει και η εκκλησία για τα μεταναστόπουλα στους παιδικούς σταθμούς

ΖΗΤΑΕΙ Ο ΣΤ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ
Την παρέμβαση και της εκκλησίας, ώστε να μη δοθούν στη Χρυσή Αυγή τα στοιχεία που έχει ζητήσει για τα μεταναστόπουλα που έχουν γραφτεί στους Παιδικούς Σταθμούς, ζητάει ο επικεφαλής του Δικτύου Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας, Σταμάτης Μπεχράκης.

Με χθεσινές του δηλώσεις ο κ. Μπρεχράκης τόνισε ότι η εκκλησία πρέπει να βοηθήσει στην απενοχοποίηση των εγκλωβισμένων μεταναστών, να κηρύξει την καταλλαγή της βίας και να συμβάλει ώστε να υψωθούν αδιαπέραστα αναχώματα στις πολιτικές και τις δράσεις φασιστικών ομάδων.
Ο επικεφαλής του Δικτύου υπογράμμισε ότι η εκκλησία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο αυτή την περίοδο και επικαλέστηκε, για το θέμα των μεταναστών και την ίδια την αγία γραφή, σε εδάφιο της οποίας σημειώνεται ο εξής διάλογος μεταξύ του Χριστού και των μαθητών του: «ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε».