Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 21:13

Διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου για ανάθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου για ανάθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΖΗΤΑΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σε δικηγόρο της Αθήνας ανέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου νομικό έργο που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και θα πληρωθεί με 38.600 ευρώ! Ήδη αντέδρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, που ζητάει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου δικηγόρου.

Σε διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου τονίζεται ότι αντίστοιχες αναθέσεις έγιναν και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες και μεταξύ άλλων υπογραμμίζονται τα εξής: «Οι εν λόγω αναθέσεις εγείρουν μείζονα ζητήματα διαφάνειας και προκύπτει τεράστιο ηθικό θέμα απαξίωσης τόσο των δικηγόρων – μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, καθώς και των συναδέλφων δικηγόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Δίχως να αμφισβητούμε τη νομική επάρκεια των συναδέλφων στους οποίους έγιναν οι εν λόγω αναθέσεις, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα τήρησης απόλυτης διαφάνειας, κατά την ανάθεση σχετικών έργων, μέσω δημοσιοποίησης των διαδικασιών και των προϋποθέσεων ανάληψης των έργων, έτσι ώστε να πληρούνται τα εχέγγυα ορθής και σύμφωνης με τους νόμους διεκπεραίωσης των νομικών υποθέσεων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου όφειλε να απευθυνθεί για το εν λόγω νομικό έργο στους δικηγόρους της Καλαμάτας, αλλά και των υπολοίπων περιοχών της Περιφερείας της και σε περίπτωση που δεν ανεύρισκε ενδιαφερόμενους δικηγόρους που θα είχαν την ανάλογη εξειδίκευση και γνώση, τότε και μόνο τότε, θα μπορούσε να προβεί στις ανωτέρω αναθέσεις».