Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 11:10

Χάνουν προνόμια οι δικηγοροί με το νέο μνημόνιο

«ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ 
ΛΕΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Οδυνηρή περικοπή προνομίων και θετικών ρυθμίσεων θα υποστούν οι δικηγόροι της χώρας με τα μέτρα του νέου μνημονίου. «Προς κατάργηση: Παράσταση δικηγόρων σε συμβόλαια, ποσών αναφοράς στις αμοιβές (παράβολα), αποκλειστικότητα δικηγόρων κ.λπ. σε έρευνες τίτλων ιδιοκτησίας και συνεχίζει ο κατήφορος…» σχολιάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Στο ενημερωτικό δελτίο του Δικηγορικού Συλλόγου προς τα μέλη του επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την τρόικα, πριν από την εκταμίευση της δόσης του δανείου πρέπει να γίνουν τα εξής:
« - Κατάργηση του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων 3026/1954 που αφορά στην υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου στην σύνταξη συμβολαίων για μια σειρά νομικών πράξεων.
- Αναθεώρηση του άρθρου 41 του Κώδικα Δικηγόρων 3026/1954 προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα και σε άλλους επαγγελματίες του νομικού τομέα να διενεργούν έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας.
- Προσχέδιο που αφορά την αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων (νομοθετικό διάταγμα 3026/1954) κατατίθεται στην Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012 και τίθεται εν ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012. Ο νέος κώδικας πρέπει μεταξύ άλλων να καταργεί την απαγόρευση της διαφήμισης, να καταργεί τα ηλικιακά όρια για την επανείσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα και να αποσαφηνίζει τη φύση των δικηγορικών αμοιβών.
- Έως τον Ιούνιο του 2013 η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να μειώσει κατά 50% το κόστος μεταγραφής ιδιοκτησίας, όπως μετράται από τον αντίστοιχο δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα αποτελέσματα θα παρακολουθούνται από την έκδοση «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2014.
- Προκειμένου να επιβεβαιώσει την πρόοδο, όσον αφορά τα ρυθμισμένα επαγγέλματα, η κυβέρνηση ολοκληρώνει μελέτη που να αφορά τις 20 μεγαλύτερες επαγγελματικές κατηγορίες, η οποία θα εξετάζει το βαθμό απελευθέρωσής τους, λαμβάνοντας υπόψιν την είσοδο νέων επαγγελματιών στο χώρο καθώς και την πορεία των τιμών. (Πρώτο τρίμηνο του 2013)».