Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 02:14

Το υπουργείο Υποδομών έδωσε στον “Μορέα” άλλα 17 εκατομμύρια ευρώ ως Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας

Το υπουργείο Υποδομών έδωσε στον “Μορέα” άλλα 17 εκατομμύρια ευρώ ως Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας

ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 108,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Άλλα 17.050.681 ευρώ κατέβαλε το υπουργείο Υποδομών στον Μορέα, τον παραχωρησιούχο του δρόμου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας και Λεύκτρου-Σπάρτης, ως Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας. Από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί στον Μορέα, σε ό,τι αφορά την Πρόσθετη Επιδότηση λειτουργίας, 108.418.719,71 ευρώ…

Πέρα απ’ αυτά, ο Μορέας με έγγραφό του στα τέλη Μάρτη ενημέρωσε το υπουργείο ότι τα μέτρα του κράτους για την αντιμετώπιση της πανδημίας τον κάνουν να “επιφυλάσσεται των πάσης φύσεως δικαιωµάτων του, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Σύµβασης Παραχώρησης και της ισχύουσας νοµοθεσίας”. 

Ωστόσο το υπουργείο απάντησε ότι “το ∆ηµόσιο δε θα προβεί σε καµία αποζηµίωση απώλειας εσόδων προς τον Παραχωρησιούχο λόγω της πανδηµίας” και τον κάλεσε “να προβεί σε αναγγελία της απαίτησης αποζηµίωσης απώλειας εσόδων λόγω της πανδηµίας (business interruption) προς τους ασφαλιστές του προκειµένου να λάβει από αυτούς την προβλεπόµενη αποζηµίωση”. Ακολούθησε ανταπάντηση από τον Μορέα ότι “σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι δεν δικαιούται ασφαλιστική αποζηµίωση (σ.σ. από τους ασφαλιστές του) επιφυλάσσεται της δυνατότητας να ασκήσει τα δικαιώµατά του από τη Σύµβαση Παραχώρησης”. 

Σε ό,τι αφορά την Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας, αυτή μπορεί να φτάσει τα 330.000.000 ευρώ, σύμφωνα με την αναθεώρηση της σύμβασης που έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Σκοπός της Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας είναι να καλύπτεται “το έλλειµµα που προκύπτει σε περίπτωση που το υπόλοιπο του Λογαριασµού Εσόδων δεν επαρκεί ώστε ο Παραχωρησιούχος να αποπληρώσει πλήρως µέχρι το τέλος της εκάστοτε Περιόδου Υπολογισµού, τις Λειτουργικές ∆απάνες και όλα τα οφειλόµενα ποσά…”.

Στ.Μ.