Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 11:46

«Αυθαίρετα» και επικίνδυνα για πεζούς και οχήματα τα πηγάδια για τα σκουπίδια

«Αυθαίρετα» και επικίνδυνα για πεζούς και οχήματα τα πηγάδια για τα σκουπίδια

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τα προβλήματα που δημιουργεί στην ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων το άνοιγμα πηγαδιών για τη εναπόθεση σκουπιδιών σε ακατάλληλα σημεία, περιγράφει ο Μιχάλης Αντωνόπουλος, σημειώνοντας και το πολύ σοβαρό ζήτημα ότι το άνοιγμα αυτών των πηγαδιών γίνεται ύστερα από αυθαίρετη χωροθέτηση. Ζητεί να γίνει «άρση των σχετικών αυθαίρετων ενεργειών».

Ο Μιχάλης Αντωνόπουλος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, εξελέγη, αλλά ύστερα από προσφυγή στο εκλογοδικείο έχασε την έδρα του. Σε επιστολή του προς το δήμαρχο, την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του δημότη Καλαμάτας, σημειώνει τα εξής:
«Κύριε Δήμαρχε, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχετε αρχίσει και συνεχίζετε μέχρι και σήμερα, την διάνοιξη φρεάτων με ορύγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε διάφορα σημεία της πόλης για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, σε αντικατάσταση των κάδων συλλογής και τακτής αποκομιδής αυτών, όπως γινόταν για δεκαετίες όχι μόνο στην πόλη μας αλλά και σε ολόκληρη την χώρα και τις σύγχρονες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Παρατηρείται δυστυχώς το φαινόμενο αυτές τις μέρες, να ανοίγονται φρέατα κατά βούληση από τον εργολάβο σε σχετική συνεννόηση με τις υπηρεσίες σας προφορικά, χωρίς να υπάρχει σχετική μελέτη τοποθέτησής τους στα συγκεκριμένα σημεία.
Πολλές από τις θέσεις που έχετε επιλέξει, θεωρώ με αδιαφανή κριτήρια και ανάλογα με τις εκάστοτε διαμαρτυρίες από τις τοποθετήσεις των κάδων, βρίσκονται είτε σε πεζοδρόμια, είτε επί του οδοστρώματος που υπάρχει συχνή και διαρκής ροή οχημάτων, είτε κοντά σε θεμελιώσεις κτηρίων σε αποστάσεις που δεν επιτρέπονται από τον κτηριοδομικό κανονισμό.
Συγκεκριμένα δεν επιτρέπονται οι μόνιμες κατασκευές και η κατάληψη πεζοδρομίων γενικά αλλά και ειδικά πλησίον σχολείων κ.λπ. Δυστυχώς έχει παραβλεφθεί το γεγονός της ασφάλειας κυρίως των πεζών, αλλά και της εισόδου - εξόδου των οχημάτων από τις κατοικίες τους. Επίσης η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος βασικών οδών της πόλης, δεν επιτρέπεται αφενός γιατί το σχέδιο πόλης του 1905 και η μετέπειτα επεκτάσεις του καθορίζουν απαρέγκλιτα το εύρος και τις σχετικές διατομές και αφετέρου εμποδίζεται η ασφαλής κίνηση των επιβατηγών αυτοκινήτων ή των οχημάτων της πυροσβεστικής και άλλων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των χώρων πιθανολογώ ότι έγινε με υποκειμενικά κριτήρια και οι θέσεις δεν θεμελιώνονται ούτε με γνωμοδοτήσεις των σχετικών υπηρεσιών, (όπως ΕΠΑΕ, πολεοδομίες, αποκεντρωμένη διοίκηση, τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας κ.λπ.) ούτε καταγράφονται σε καμία τεχνική μελέτη που συνοδεύεται με τα σχετικά τοπογραφικά, τομές, κατόψεις, την συγκοινωνιακή μελέτη και ό,τι τέλος πάντων απαιτεί η σχετική νομοθεσία για τέτοια έργα επί της οδού.
Όσο αναφορά τους χώρους κατάληψης επί των πεζοδρομίων αναφέρω αυτά που ισχύουν και για την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας όπου οι μόνιμες κατασκευές δεν επιτρέπονται. Ο κίνδυνος ατυχήματος αυξάνεται όταν για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο σταθμεύει επί του πεζοδρομίου και η δημοτική αστυνομία δίνει τις σχετικές από τη νομοθεσία κλήσεις, πόσο μάλλον όταν οι υπηρεσίες σας έχουν τοποθετήσει τέτοιου είδους μόνιμες κατασκευές (φρέατα). Εναλλακτικά θα μπορούσατε να τα είχατε κατασκευάσει μέχρι την επιφάνεια του φυσικού εδάφους η την επιφάνειας του οδοστρώματος όπως γίνεται με τα δίκτυα και της παροχές αποχέτευσης, η επίσης θα μπορούσατε να είχατε μη μόνιμες κατασκευές πιλοτικά, σε ανοικτούς χώρους, ώστε να κρίνετε και την απόδοση τους προς όφελος της ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος.
Ως εκ τούτου σας καλώ να προχωρήσετε στην άρση των σχετικών αυθαίρετων ενεργειών σας και να επανεξετάσετε με τις τεχνικές σας υπηρεσίες το θέμα. Περιττό να αναφέρω ότι σε πολλές θέσεις η επιλογή έγινε αυθαίρετα αφού οι υπηρεσίες σας στερούνται των σχετικών μελετών και τεχνικών σχεδίων για κάθε θέση ξεχωριστά, μια και κάθε δρόμος, η πεζοδρόμιο, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες από τεχνική άποψη.  Θα μπορούσαμε να θίξουμε και άλλα ζητήματα για την αποτελεσματικότητα ή την νομιμότητα των κατασκευών αυτών αλλά αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια κίνησης πεζών και τροχοφόρων στην πόλη μας».