Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2012 05:23

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Καλαμάτας

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Καλαμάτας

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Εννέα οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων προσέλαβε ο Δήμος Καλαμάτας, με σύμβαση διάρκειας οκτώ μηνών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

Ειδικότερα, προσλήφθηκαν ως οδηγοί απορριμματοφόρου οι Φώτιος Π. Χουντάλος, Παναγιώτης Γρ. Καρύδης, Ιωάννης Οδ. Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Π. Μπουρδέκας.
Επίσης, προσλήφθηκαν οι Δημήτριος Χρ. Λαγός χειριστής μηχανικού σαρώθρου, Ιωάννης Κ. Παλαμίδας χειριστής πολυμηχανήματος, Ανάργυρος Π. Λαμπίρης χειριστής πολυμηχανήματος, Θεόδωρος Π. Κωνσταντόπουλος χειριστής φορτωτή και χειριστής πολυμηχανήματος.
Ακόμη, προσλήφθηκε ως χειριστής καδοπλυντηρίου ο Ιωάννης-Χρίστος Μ. Φιλανδριανός.