Σάββατο, 03 Απριλίου 2021 10:28

Ο Δημήτρης Καφαντάρης σε συνεδρίαση ευρωπαϊκού οργάνου για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στη συνεδρίαση Γενικών Γραμματέων Συμβουλίων Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μάρτη και την 1η Απρίλη, συμμετείχε ο Δημήτρης Καφαντάρης, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και πρώην δήμαρχος Πύλου-Νέστορος. Στη συνεδρίαση ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κρίση της πανδημίας, Eric von Breska, ενημέρωσε για το σκοπό του Μηχανισμού, ο οποίος θα στηρίξει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις με ένα κονδύλι 672,5 δισ. ευρώ

Ο Δημήτρης Καφαντάρης τους ομολόγους του για τις σθεναρές προσπάθειες της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει προγράμματα που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση. Σε συνεχή επικοινωνία με τα αντίστοιχα υπουργεία, προωθούνται εισηγήσεις για την άμεση χρηματοδότηση των ως άνω τομέων δράσης. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του, δεδομένου ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας στάθηκε και στέκεται δίπλα στον δημότη – πολίτη σε μία κρίσιμη περίοδο πανδημίας, στηρίζοντας τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

Στόχος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας είναι στο προσεχές μέλλον, ο πολίτης να γνωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση των δήμων και όχι την τοπογραφική του.

Παράλληλα, ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να προετοιμαστούν ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν ένα μεγάλο κομμάτι του νέου τουριστικού προϊόντος που δημιουργείται, αυτό των ψηφιακών νομάδων, μέσα από την διαδικασία του ψηφιακού εκσυγχρονισμού

των ελληνικών δήμων.

Η συνεδρίαση των Γενικών Γραμματέων ∆ήμων και Περιφερειών της Ευρώπης επικεντρώθηκε στην παρουσίαση από τον ∆ιευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κο Eric von Breska, του χρηματοδοτικού εργαλείου που προέκυψε λόγω της πανδημίας COVID -19. Ο εν λόγω μηχανισμός αποτελεί τον πυρήνα του μέσου ανάκαμψης «Next Generation EU», σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και των ζητημάτων που θέτουν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Με χρηματοδοτικό κονδύλι ύψους 672,5 δισ. ευρώ, ο μηχανισμός θα στηρίξει τις δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις ενώ θα συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ. Θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι οικονομίες τους αναλαμβάνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, με αποτέλεσμα να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ισχυρό μέσο για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Αποτελεί το κύριο μέσο της δέσμης μέτρων ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ και θα βοηθήσει την Ευρώπη να βγει από την κρίση ισχυρότερη, φιλικότερη προς το κλίμα, πιο ψηφιακή και πιο ενωμένη.

Προκειμένου να λάβουν στήριξη από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπου θα καθορίζουν τα μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά τους προγράμματα έως το 2026 καθώς και τους στόχους, τα ορόσημα και το εκτιμώμενο κόστος.

Τα σχέδια θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα με τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες που ορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας των κρατών μελών. Τουλάχιστον το 37 % των κονδυλίων του σχεδίου θα πρέπει να στηρίζουν την πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον το 20 % τον ψηφιακό μετασχηματισμό”.