Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 02:00

Δεν συμφωνεί το Επιμελητήριο με το φορολογικό νομοσχέδιο

Δεν συμφωνεί το Επιμελητήριο με το φορολογικό νομοσχέδιο

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
«Διατηρούμε επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι νέες ρυθμίσεις του Φορολογικού Νομοσχεδίου βρίσκονται στο σωστό δρόμο», τονίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Δημήτρης Μανιάτης, σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Ζητάει ο νέος φορολογικός νόμος να είναι απλός, σταθερός και με λιγότερους φόρους.

Ειδικότερα, η επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών έχει ως εξής: «Το Επιμελητήριό μας υποστηρίζει ότι με τις παρούσες συνθήκες είναι ανάγκη η δημιουργία ενός νέου εθνικού, απλού, κατανοητού και σταθερού φορολογικού συστήματος με μικρό διαχειριστικό κόστος, το οποίο να διατηρηθεί σε εφαρμογή τουλάχιστον μια δεκαετία.
Για να αποκτήσει η χώρα μας αναπτυξιακούς ρυθμούς, λόγω της μεγάλης ύφεσης, χρειάζεται λιγότερους φόρους, λιγότερη λιτότητα και χρηματοπιστωτική ανάσα στον επιχειρηματικό τομέα, μέσω τραπεζών, ώστε να σταματήσουν τα λουκέτα που δυστυχώς αυξάνονται.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προτείνουμε τα εξής:

 1. Μείωση της προκαταβολής φόρου κέρδους σε 40% από 80% που είναι σήμερα.
 2. Την άρση των φορολογικών αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανέγερση και αγορά κατοικίας και τουριστικής κατοικίας.
 3. Παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους μοναδικούς κλάδους που εμφανίζουν ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, όπως εξαγωγών – τουρισμού – ενέργειας.
 4. Από τα αδιανέμητα κέρδη προς φόρων, η επιχείρηση μπορεί να σχηματίσει ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ τριετίας, μη δυνάμενο να είναι μικρότερο από το 80% αυτών. Το αποθεματικό να φορολογείται κατά το σχηματισμό του με συντελεστή 5% και μετά την επένδυση κεφαλαιοποιείται χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.
 5. Φορολογία 5% που αφορά την μεταβίβαση επιχειρήσεων σε τρίτους και συγγενείς.
 6. Όλες οι οφειλές μας προς τις τράπεζες να υποστούν απομείωση κατά ένα ποσοστό 40% ή όλο το κεφάλαιο, με τόκο για ανθρώπους και δυνατότητες επιχειρήσεων, δηλαδή γύρω στο 3%, διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα επιβίωσης των επιχειρήσεων.
 7. Ρύθμιση με πολιτική απόφαση, όλων των χρηματοδοτήσεων που αφορούν τους πυρόπληκτους νομούς.
 8. Να συμψηφίζονται οι οφειλές των επιχειρήσεων με το δημόσιο.
 9. Προσαρμογή φόρων και ΦΠΑ στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες στις ανταγωνίστριες χώρες, με κατάργηση των έκτακτων εισφορών (έκτακτη φορολόγηση).
 10. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ειδικότερα με τις παρούσες συνθήκες. Αποτελεί τροχοπέδη στην επιβίωση των επιχειρήσεων και αυξάνει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.
 11. Επειδή βασική προϋπόθεση στην εφαρμογή φορολογικών μέτρων σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές να ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ και όχι να ΧΡΕΩΚΟΠΟΥΝ, άποψη μας είναι ότι με την εφαρμογή ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή, ο οποίος να κυμαίνεται μεταξύ 15%-17% (στόχος τα επόμενα χρόνια 15%), μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 15% και μείωση της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας, πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρουν σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα.
 12. Απαλλαγή από την καταχώρηση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ επιχειρήσεων που μέχρι το τέλος 2009 ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται οι επιχειρήσεις, διατηρούμε επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι νέες ρυθμίσεις του Φορολογικού Νομοσχεδίου βρίσκονται στο σωστό δρόμο, διότι δεν βλέπουμε να περιλαμβάνονται οι διατάξεις εκείνες που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στο δρόμο της ανάπτυξης».