Τετάρτη, 02 Ιανουαρίου 2013 20:44

Κλειστά τα χαρτιά του δημάρχου για το νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Περί τα μέσα του μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, θα κάνει τον ανασχηματισμό της δημοτικής αρχής και θα ορίσει τους νέους αντιδημάρχους και τους προέδρους και αντιπροέδρους των νομικών προσώπων. Ωστόσο την Κυριακή των Θεοφανείων θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόσωπο που θα προτείνει ο δήμαρχος…

…είναι φυσικά άγνωστο ακόμη. Σημειώνεται ωστόσο ότι στην πρώτη του τετραετία ο δήμαρχος κράτησε στη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου το ίδιο πρόσωπο, τον Παναγιώτη Καρατζέα.
Πάντως η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν από τις καλύτερες αυτά τα δύο χρόνια που πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Γουρδέας. Αντίθετα, αυτή τη διετία οι μειοψηφίες αποχώρησαν διαμαρτυρόμενες από συνεδριάσεις του Σώματος περισσότερες φορές από κάθε άλλη περίοδο. Το πιο σημαντικό έλλειμμα της θητείας Ανδρέα Γουρδέα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι δεν κατάφερε να συνεννοηθεί με τις μειοψηφίες –που επίσης δεν έδειξαν ενδιαφέρον- ώστε καταρτιστεί ένας καινούργιος κανονισμός λειτουργίας του Σώματος, στα πλαίσια και του νόμου καλλικράτη.
Πιο έντονη αντιπαράθεση με τον Ανδρέα Γουρδέα έχει η παράταξη του «Δικτύου». Μάλιστα ο επικεφαλής της, Σταμάτης Μπεχράκης, έχει επανειλημμένως υποστηρίξει ότι ο Ανδρέας Γουρδέας λειτουργεί περισσότερο ως έμμισθο στέλεχος της δημοτικής αρχής παρά ως αμερόληπτος πρόεδρος ενός συλλογικού βουλευόμενου σώματος.
Από την άλλη όμως ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, δεν φαίνεται να έχει παράπονο από τον τρόπο λειτουργίας του Ανδρέα Γουρδέα, αντίθετα τον έχει επαινέσει πολλές φορές.
Οι δημαιρεσίες στο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνουν στις δύο μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Εκτός από τον πρόεδρο του Σώματος θα εκλεγεί και ο αντιπρόεδρος με τον γραμματέα. Σήμερα αντιπρόεδρος είναι ο Κώστας Ανδρεάκος, από την παράταξη του Θόδωρου Μπρεδήμα και γραμματέας ο Γιάννης Γκλεγκλές από τη παράταξη του Νίκου Φωτέα. Αναμένεται ότι η παράταξη του Θόδωρου Μπρεδήμα θα κρατήσει τη θέση του αντιπροέδρου, ωστόσο τη θέση του γραμματέα δεν φαίνεται να τη θέλει καμία παράταξη της μειοψηφίας.
Την Κυριακή θα εκλεγούν και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Σήμερα πάντως ο δήμαρχος με έγγραφό του στις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα ενημερώνει ότι, μέχρι να ανακοινώσει τις αλλαγές που θα κάνει, την ευθύνη της εποπτείας συνεχίζουν να έχουν τα πρόσωπα που είχε ορίσει ως υπεύθυνα για την πρώτη διετία της θητείας του. Ειδικότερα γράφει: «Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, επισημαίνουμε ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που έχουν ορισθεί ως αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, πρόεδροι νομικών προσώπων, κλπ., σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν το εποπτικό και συντονιστικό έργο τους, μέχρι της έκδοσης νέων αποφάσεων από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση».
Στ.Μ.