Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2013 02:55

Κατάρτιση, ρευστότητα και εξωστρέφεια επιχειρήσεων οι μεγάλοι στόχοι της ΕΤΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Η εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ρευστότητας των τοπικών επιχειρήσεων είναι ο κυρίαρχος στόχος της ΕΤΑΠ, της αναπτυξιακής εταιρίας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, για το 2013. Ο πρόεδρος της εταιρίας, Γιώργος Γκούμας, παρουσίασε τον προγραμματισμό για το νέο χρόνο και τον απολογισμό του 2012…

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Δημήτρη Μανιάτη, ο Γιώργος Γκούμας εξήγγειλε την επιχορήγηση της συμμετοχής επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού (αλλά και του εσωτερικού), σε ποσοστό 50%, σε μια προσπάθεια υποστήριξης της εξωστρέφειας για το ξεπέρασμα της κρίσης. Ήδη δε έχουν υποβάλει αίτηση επιχορήγησης 21 επιχειρήσεις.
Όσον αφορά τους στόχους του 2013, ο κ. Γκούμας τόνισε ότι η διοίκηση και το προσωπικό της ΕΤΑΠ θα εργαστούν εντατικά για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την εξασφάλιση νέων πόρων από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρηματίες, για την κατάρτιση και επανακατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων και των νέων επιχειρηματιών μέσω νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και, τέλος, για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.
Για τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ ανέφερε ότι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα προβλέπεται φέτος να καταρτιστούν, από την εταιρία, περισσότεροι από 890 εργαζόμενοι και επιχειρηματίες του νομού από συνολικά περισσότερες από 540 επιχειρήσεις του νομού Μεσσηνίας.
Ακόμη, ο κ. Γκούμας ανακοίνωσε ότι η ΕΤΑΠ παίρνει την πρωτοβουλία, ώστε να ιδρυθεί σύνδεσμος τυποποιητών του Νομού, σύνδεσμος για τους νέους επιχειρηματίες, αλλά και σύνδεσμος καταστημαρχών εστίασης και αναψυχής.
Επιπλέον, στην ΕΤΑΠ δημιουργείται Τμήμα Προώθησης στην Απασχόληση, στο οποίο θα αποστέλλονται τα βιογραφικά των ανέργων που ζητούν εργασία και ύστερα από αξιολόγηση θα έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις που θα ζητούν προσωπικό.
Επίσης, στο πρόγραμμα είναι να δημιουργηθεί Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων, στις οποίες θα παρέχεται από την ΕΤΑΠ ένα πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά τον απολογισμό του 2012, ο κ. Γκούμας σημείωσε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ψηφιακό Κέντρο για τη διοικητική εξυπηρέτηση, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Νομού Μεσσηνίας - Ευρωαραβική Μεσογειακή Ηλεκτρονική Αγορά». Ειδικότερα, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο επίσημος σχεδιασμός του έργου σε συνεργασία με την κοινοπραξία των υπεργολάβων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Στο πλαίσιο  του προγράμματος θα δημιουργηθεί φέτος ένα πρότυπο Γραφείο Στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, με στόχο την υποβοήθησή τους στις πάσης φύσεως συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Θα υποστηριχθούν τουλάχιστον 1.000 επιχειρήσεις την πρώτη χρονιά με βαθμό ετήσιας αύξησης 30% την πρώτη τριετία. Το έργο αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση του Μητρώου του Επιμελητηρίου και τη δημιουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας πρόσβασης σε εξειδικευμένο επιχειρηματικό περιεχόμενο και εξατομικευμένη παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών e-consulting, με την ταυτόχρονη δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποστήριξης της Απασχόλησης.
Σχετικά με την Ευρωαραβική Μεσογειακή Ηλεκτρονική Αγορά, στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν τουλάχιστον 200 επιχειρήσεις, με στόχο την ενδυνάμωση και την εξωστρέφεια τους.
Τέλος, πέρσι υλοποιήθηκαν από την ΕΤΑΠ 26 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 492 καταρτιζόμενοι (άνεργοι, εργαζόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες) από 250 επιχειρήσεις του Νομού.
Στ.Μ.