Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 00:33

Τέσσερις προσφορές για την πολεοδόμηση της ανατολικής παραλίας, απορριπτέα η μία

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού για την πολεοδόμηση της ανατολικής παραλίας Καλαμάτας αναμένεται να εγκρίνει στη σημερινή της συνεδρίαση (Τετάρτη στη μία μετά το μεσημέρι) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Σύμφωνα με το πρακτικό, στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις εταιρίες ή ομάδες μελετητών όμως η μία προσφορά κρίνεται απορριπτέα…

Ο πλήρης τίτλος της μελέτης είναι “Αποτύπωση-κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής, γεωλογική μελέτη, οριοθέτηση ρεμάτων, περιβαλλοντική μελέτη περιοχής επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου ανατολικής παραλίας Δήμου Καλαμάτας” και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 483.804,47 ευρώ.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, από τις 21 Ιανουαρίου 2021. 

Η προσφορά που κρίθηκε απορριπτέα αφορά μια Ένωση μελετητών, για το ένα μέλος της οποίας δεν υπήρχε ηλεκτρονική υπογραφή στο έντυπο ΤΕΥΔ, καθώς επίσης το συνολικό ποσό των εγγυητικών επιστολών της συγκεκριμένης ομάδας ανήλθε στα 7.803,29 ευρώ αντί των 7.803,30 ευρώ, που είναι η σωστή τιμή!

Στ.Μ.