Σάββατο, 06 Αυγούστου 2022 03:05

Η Περιφέρεια απαντά εμμέσως στο Δήμο Καλαμάτας για την αύξηση των τελών στη λαϊκή αγορά

Η Περιφέρεια απαντά εμμέσως στο Δήμο Καλαμάτας για την αύξηση των τελών στη λαϊκή αγορά

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας για την περιφερειακή αγορά που πραγματοποιείται τα Σάββατα και τις Τετάρτες στο βόρειο πάρκινγκ και στον κανονισμό αυτό προβλέπεται αύξηση του μηνιαίου τέλους τόσο για τους παραγωγούς όσο και τους εμπόρους. Η αύξηση αποφασίστηκε, όπως είπε ο πρόεδρος της Αγοράς, δημοτικός σύμβουλος Τάσος Αγγελής, προκειμένου να αποδίδεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 25% των εισπράξεων, όπως προβλέπει ο νόμος. Ωστόσο η Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι η απόδοση του 25% “δεν συνεπάγεται αύξηση των τελών που καταβάλλουν οι παραγωγοί και εν γένει όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές”...

Για τους παραγωγούς το τέλος αυξήθηκε από τα 43 ευρώ στα 55 ευρώ και για τους εμπόρους από τα 91,5 ευρώ στα 105 ευρώ. Ο Τάσος Αγγελής είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αύξηση γίνεται βάσει οικονομοτεχνικής μελέτης και με σκοπό προκύψει το 25% των εσόδων που πρέπει να αποδίδεται στην Περιφέρεια. 

Όμως η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι σε σύσκεψη που είχε ο περιφερειάρχης με τους αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων “τονίστηκε ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ένα ποσοστό 25% εξ όσων εισπράττουν οι δήμοι από τις λαϊκές αγορές στην περιοχή ευθύνης τους θα πρέπει να αποδίδεται στην Περιφέρεια. Διευκρινίστηκε δε ότι αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση των τελών που καταβάλλουν οι παραγωγοί και εν γένει όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Ακόμα επισημάνθηκε ότι για την διεκπεραίωση του συγκεκριμένου θέματος επιφορτίζονται οι διευθυντές των αρμόδιων υπηρεσιών στις Π.Ε. της Περιφέρειας, ενώ εκφράστηκε η βεβαιότητα για την καλή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των δήμων πάνω στο εν λόγω ζήτημα. Τονίστηκε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που οι δήμοι δεν αποδώσουν το εν λόγω ποσοστό που καθορίζει ο νόμος, η σχετική οφειλή θα βεβαιώνεται στην οικεία ΔΟΥ.


Στη σύσκεψη του περιφερειάρχη με τους αντιπεριφερειάρχες και τους διευθυντές συζητήθηκε και το θέμα της χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων και στην ανακοίνωση της Περιφέρειας τονίζεται ότι από τον περιφερειάρχη “κατέστη σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στις ανάγκες των υπηρεσιών για την μετακίνηση των υπαλλήλων προς επιτέλεση του έργου τους.

Αξίζει να σημειωθεί δε ότι από τον πιο πάνω απόλυτο κανόνα δεν εξαιρείται ούτε το όχημα του περιφερειάρχη, όταν πρόκειται να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες”.