Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013 16:45

«Αψιμαχίες» μεταξύ κρατικού και δημοτικού λιμενικού ταμείου για την περιουσία …

«Αψιμαχίες» μεταξύ κρατικού και δημοτικού λιμενικού ταμείου για την περιουσία …

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δεν κρατιέται ο Δήμος Καλαμάτας… Ζήτησε από το Λιμενικό Ταμείο να αναστείλει κάθε νέα διαδικασία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, γιατί η περιουσία αυτή σύντομα θα περιέλθει στην κυριότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, Σταύρου Παπαχρήστου…

«Ενόψει της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, παρακαλούμε όπως ανασταλεί κάθε διαδικασία εκμίσθωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρησης της χρήσης ακινήτων του Λιμενικού Ταμείου», έγραψε στη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, Γιάννης Μανδηλάρης.
«Δεν νομιμοποιείσθε να παρεμβαίνετε στη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από τη στιγμή που δεν λειτουργεί το νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας) και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την είσπραξη εσόδων, δημοσίου χρήματος, αφού στη σημερινή οικονομική κρίση τα έσοδα πάσης φύσεως είναι μηδαμινά», απάντησε ο Σταύρος Παπαχρήστου.
Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου τονίζει ότι απαιτούμενο για την ενεργοποίηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επιπλέον δε τονίζει ότι η περιουσία του Λιμενικού Ταμείου θα κατανεμηθεί αναλογικά στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Καλαμάτας, Πύλου και Τριφυλίας και όχι μόνο στην Καλαμάτα: «Τα έσοδα αυτά θα κατανεμηθούν ανάλογα και στα τρία Νομικά πρόσωπα που δημιουργούνται και θα λειτουργήσουν μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης από τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σημειώνουμε δε, ότι οι παραχωρήσεις στις οποίες αναφέρεσθε αφορούν αποφάσεις της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλουμε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση αυτών», υπογραμμίζει ο Σταύρος Παπαχρήστου.
Στ.Μ.