Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 11:02

Το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα

Το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα

Του Βασίλη Τζαμουράνη

Η Καλαμάτα σύμφωνα με σχετικές έρευνες είναι από τις ακριβότερες επαρχιακές πόλεις  στην φοιτητική στέγη, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσεύρετη.

Πρόσφατα μάλιστα υπήρξε και σχετική διαμαρτυρία του συλλόγου των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που αναδείκνυε το πρόβλημα  και ζητούσε την άμεση λήψη μέτρων.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται περισσότερο από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης (το γνωστό σε όλους  AirBNB), ενώ  αρκετά διαμερίσματα νοικιάζονται στους φοιτητές για το διάστημα Οκτωβρίου- Ιουνίου ή Μαΐου, με αποτέλεσμα οι φοιτητές ν’  αναγκάζονται να μετακομίζουν προσωρινά το καλοκαίρι, ψάχνοντας τρόπους ν’ αποθηκεύσουν τα πράγματά τους.

Σε μία πόλη που συνεχώς αναπτύσσεται και φιλοδοξεί να αναπτύξει τις Πανεπιστημιακές της σχολές το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί πριν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Η φοιτητική εστία στο Ανατολικό κέντρο με 230 κλίνες και με αρκετά προβλήματα (λόγω παλαιότητας και πιθανά ανεπαρκούς συντήρησης) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο παρελθόν ο Δήμος είχε παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιο επαρκή έκταση στην Ανατολική πόλη κατάλληλη για την ανέγερση νέας φοιτητικής εστίας. Αφού όμως παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που προέβλεπε το παραχωρητήριο και δεν επιτελέστηκε ο σκοπός (δηλ. η ανέγερση της εστίας), το οικόπεδο επανήλθε αυτοδικαίως στον Δήμο. Είναι φανερό ότι  οι ευθύνες της Πολιτείας διαχρονικά αλλά και των τοπικών αρχών που δεν πίεσαν για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αδικαιολόγητες.

Πρόσφατα (στην ΔΕΘ) εξαγγέλθηκε η δρομολόγηση των διαδικασιών για την ανέγερση    νέων φοιτητικών εστιών σε 5 πανεπιστήμια στις πόλεις όπως η Λαμία, το Ρέθυμνο, ο Βόλος, η Κομοτηνή κ.α. Δυστυχώς στο πακέτο αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και φυσικά η Καλαμάτα.

Ιδού λοιπόν «πεδίον δόξης λαμπρόν» για τους τοπικούς παράγοντες αλλά και τους Πανεπιστημιακούς να διεκδικήσουν, να πιέσουν και ν’ αξιώσουν  να συμπεριληφθεί και η Καλαμάτα σε αυτό το πρόγραμμα, την στιγμή μάλιστα που εδώ υπάρχει και διαθέσιμο οικόπεδο άμεσα οικοδομήσιμο.

Βασίλης Τζαμουράνης  Πολιτικός Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος  επικεφαλής δημοτικής Παράταξης «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ»