Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 09:44

Ανταγωνισμοί στη δημοτική αρχή Καλαμάτας - Αποχώρησε από συνεδρίαση αντιδήμαρχος

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Νίκος Μπασακίδης και ο προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Νίκος Μπασακίδης και ο προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Θιγμένος αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τετάρτη, ο αντιδήμαρχος διαχείρισης απορριμμάτων, Γιάννης Ζαφειρόπουλος, όταν με πρόταση του προέδρου της Επιτροπής, αντιδήμαρχου Νίκου Μπασακίδη, αναβλήθηκε θέμα αρμοδιότητάς του, επειδή θεώρησε ότι η εισήγηση έπρεπε να επανεξεταστεί και να διορθωθεί. Ήταν ένα περιστατικό που δείχνει ότι μεταξύ μελών της δημοτικής αρχής επικρατούν από τώρα ενόψει των εκλογών ανταγωνιστικές τάσεις και όχι ομαδικό πνεύμα. Διαφορετικά το θέμα θα είχε αντιμετωπιστεί με συνεννόηση πριν από τη συνεδρίαση και δεν θα χρειαζόταν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ζαφειρόπουλος να εκτεθεί και να αποχωρήσει θιγμένος από την αμφισβήτηση της εισήγησής του από τον ίδιο τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής…


Πάνω δεξιά ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ζαφειρόπουλος, κάτω ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης, Κώστας Αθανασόπουλος, αριστερά ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας 

Το θέμα αρμοδιότητας του Γιάννη Ζαφειρόπουλου, που ήρθε για έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ήταν η χωροθέτηση των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης. Πρόκειται για χώρους, μεταλλικές κατασκευές, που θα λειτουργήσουν σε εφτά σημεία της πόλης της Καλαμάτας, στις οποίες θα εναποτίθενται από τους πολίτες ανακυκλώσιμα υλικά για συμπίεση. 

Στην εισήγηση του αντιδήμαρχου προτείνονται δέκα χώροι στην πόλη, εκ των οποίων θα επιλεγούν οι εφτά καταλληλότεροι. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης, είπε ότι στους προτεινόμενους χώρους υπάρχουν ορισμένοι που δεν μπορούν να δεχτούν τέτοια λειτουργία, γιατί έχουν χαρακτήρα εξυπηρέτησης άλλων δραστηριοτήτων, όπως ψυχαγωγίας. Για παράδειγμα ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια εγκατάσταση στο αναπλασμένο πεζοδρόμιο της Αριστομένους, απέναντι από την είσοδο του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων. Ακόμη ανέφερε ότι δεν είναι κατάλληλη και μια δεύτερη προτεινόμενη θέση, στην πλατεία των Ταξιαρχών. Ζήτησε λοιπόν το θέμα να αναβληθεί και να επανεξεταστούν οι προτεινόμενοι χώροι. 

Ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Ζαφειρόπουλος, απάντησε ότι οι προτάσεις είναι αυτές που έχουν κατατεθεί και καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως την ύπαρξη της αναγκαίας τάσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είπε λοιπόν ότι ο ίδιος δεν έχει να προτείνει άλλους χώρους και ζήτησε, εφόσον ο πρόεδρος αμφισβητεί την εισήγηση, να συγκροτήσει επιτροπή και να προτείνει εκείνους που θεωρεί καταλληλότερους. Παρόλα αυτά το θέμα αναβλήθηκε χωρίς να συγκροτηθεί επιτροπή. 

Εκτός από τον Νίκο Μπασακίδη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης, Κώστας Αθανασόπουλος, είπε ότι τέτοιες λειτουργίες σε χώρους όπως η πλατεία Ταξιαρχών, θα δημιουργήσει αντιδράσεις από περιοίκους. 

Ακόμη ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης, Λεωνίδας Λιάππας (παράταξη Μαρίας Οικονομάκου), είπε ότι η εισήγηση του αντιδήμαρχου έχει παραλείψει εντελώς τη δυτική περιοχή της πόλης, όπως το Βιοτεχνικό Πάρκο, αλλά και την ανατολική περιοχή. 

Μετά από αυτά το θέμα αναβλήθηκε και ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ζαφειρόπουλος αποχώρησε χωρίς να πει κάτι. 

Στ.Μ.