Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 04:16

Τηλεέλεγχος σε όλες τις δεξαμενές - Πιο ασφαλής και σύγχρονη η λειτουργία της ΔΕΥΑΚ

Τηλεέλεγχος σε όλες τις δεξαμενές - Πιο ασφαλής και σύγχρονη η λειτουργία της ΔΕΥΑΚ

Ήταν αδύνατο να μην περάσει από το μυαλό κάποιου που που παρακολούθησε τη συνέντευξη του δημάρχου Καλαμάτας και προέδρου της ΔΕΥΑΚ, Θανάση Βασιλόπουλου, καθώς και του διευθυντή της Επιχείρησης, Μιχάλη Βασιλειάδη, η τραγωδία που σημειώθηκε στα Τέμπη. Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε το έργο του τηλελέγχου και τηλεδιαχείρισης της ΔΕΥΑΚ, το οποίο ανά πάσα στιγμή δείχνει πόσο νερό έχουν οι δεξαμενές, σε τι κατάσταση είναι οι αντλίες, πόση είναι η πίεση και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν στη ΔΕΥΑΚ να προλάβει τυχόν προβλήματα, κάτι που δεν έγινε με τα τρένα στα Τέμπη με αποτέλεσμα να σημειωθεί εκατόμβη νεκρών…

Ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Θανάσης Βασιλόπουλος, σχετικά με το έργο: «Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας προσαρμοσμένη στις εξελίξεις, σχεδίασε, διεκδίκησε, υλοποίησε ένα ακόμα σημαντικό έργο, το οποίο και σήμερα σας παρουσιάζουμε. Πρόκειται για το σύστημα έλεγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, το οποίο τοποθετεί την δημοτική επιχείρηση και κατ’ επέκταση και το Δήμο στη σύγχρονη εποχή, όσον αφορά τη διαχείριση του νερού.

Το σύστημα περιλαμβάνει έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου ο οποίος έχει εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας. Ενώ το συνολικό σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από: Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, Ελέγχου Πίεσης, Διαχείρισης Πίεσης, αλλά και Ελέγχου Ποιότητας.

Με το συγκεκριμένο έργο η ΔΕΥΑ Καλαμάτας έχει πλέον την εποπτεία και τον έλεγχο του εξωτερικού της δικτύου και την δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης της λειτουργίας του και παρέμβασης σε αυτή.

Με το νέο αυτό σύστημα εκτός από το καθαρά λειτουργικό τμήμα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος τόσο ποιοτικός όσο και ποσοτικός του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες υποδομές, την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, τον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης εν μέρη και τον έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στο συνολικό δίκτυο ύδρευσης παρακολουθούνται και ελέγχονται:

21 αντλιοστάσια, 15 γεωτρήσεις, 1 υδρομάστευση, 58 δεξαμενές

16 σταθμοί ελέγχου πίεσης, 18 σταθμοί παρακολούθησης, 7 σταθμοί ελέγχου ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Δηλαδή παρακολουθείται σχεδόν του 95% του δικτύου το οποίο διαχειρίζεται, από ένα κεντρικό σύστημα και διαδικτυακά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής των βλαβών του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και ξεκινήσαμε την ψηφιοποίηση του συνολικού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Καλαμάτας, αλλά και των γύρω οικισμών.

Ήδη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η καταγραφή και η μετάπτωση των δικτύων της ΔΕΥΑΚ σε ένα ολοκληρωμένο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS), με στόχο την οργάνωση και διαχείριση του. Με σχεδιασμό, αποτελεσματικότητα και καθημερινή εργασία.  

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας περνά στη νέα ψηφιακή εποχή και μαζί με το σύνολο των έργων που έχουμε σε εξέλιξη δημιουργούμε όλες εκείνες τις συνθήκες πραγματικής θωράκισης του Δήμου μας σε επίπεδο υποδομών».

Ακολούθως ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, Μιχάλης Βασιλειάδης, παρουσίασε τις δυνατότητες του συστήματος, δείχνοντας σε πραγματικό χρόνο στοιχεία του δικτύου, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων, καθώς και τις δυνατότητες που πλέον η Υπηρεσία έχει και ως προς την αντιμετώπιση βλαβών, στη συντήρηση του δικτύου αλλά και στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΚΑΤ. € ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος είχε αναφερθεί σε σημαντικά έργα που υλοποιούνται ή βρίσκονται σε διαδικασία να εκκινήσουν, καθώς σε έργα που έχουν σχεδιαστεί από τη ΔΕΥΑΚ και διεκδικούνται χρηματοδοτήσεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλόπουλος:

«Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας, όπως έχω πει και στο παρελθόν, σέρνει το άρμα της ανάπτυξης, μαζί με το Δήμο Καλαμάτας, καθώς έχει σε εξέλιξη και υλοποιεί σημαντικά έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που θωρακίζουν την περιοχή μας. Γνωρίζουμε ότι τα έργα της ΔΕΥΑΚ όπως και τα περισσότερα έργα υποδομών προκαλούν αναστάτωση, δεν είναι έργα ελκυστικά και πολλές φορές δεν είναι έργα που φαίνονται. Είναι όμως έργα σημαντικά, έργα που αφορούν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, έργα ουσιαστικά προς όφελος της κοινωνίας που θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του Δήμου μας.

Αξίζει να αναφέρω ενδεικτικά τα εξής:

Ενεργειακής Αναβάθμισης

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2,7 εκατ. €. το ποίο είναι σε εξέλιξη. 

Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2 MW, προϋπολογισμού 1.7εκατ. € το οποίο άμεσα θα επαναπροκηρυχθεί.

Έργα Ύδρευσης

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε Καλαμάτας - Β’ Φάση 26 χλμ, προϋπολογισμού 2.5 εκατ. € το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος σε Καλαμάτα & Μεσσήνη, προϋπολογισμού 6.984.201,84 € πλέον ΦΠΑ το οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή.

Κατασκευή Δεξαμενής στον Αγ. Ιωάννη Καρβούνη, προϋπολογισμού 6,15 εκατ. € πλέον ΦΠΑ το οποίο άμεσα θα προκηρυχθεί.

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - Γ΄ Φάση 24 χλμ., προϋπολογισμού 3 εκατ. € πλέον ΦΠΑ το οποίο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Αλλά και σημαντικά Έργα Αποχέτευσης

Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης, λυματολάσπης, προϋπολογισμού 8 εκατ. € το οποίο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 3 εκατ. € το οποίο άμεσα θα επαναπροκηρυχθεί.

Και βέβαια πολλά σημαντικά μικρότερα και μεγαλύτερα έργα που υλοποιούνται, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε διαγωνιστική διαδικασία ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ.

Και προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και την ίδια δυναμική. Διεκδικώντας επιπλέον χρηματοδοτήσεις μέσα από ώριμες μελέτες.  Όπως η πρόταση των ψηφιακών υδρομέτρων για την Καλαμάτα προϋπολογισμού περίπου 9 εκατ. €, το Δίκτυο Ακαθάρτων Μικρομάνη- Άρις - Άμμος πρϋπολογισμού 4,5 εκατ. €, τηλεδιαχείρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του Συνδέσμου Ύδρευσης προϋπολογισμού 3 εκατ. € και βέβαια να μην ξεχνάμε και το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου».