Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 19:00

Έκπτωση 49,82% στο έργο “Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καλαμάτας” προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ

Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, Γιώργος Φάβας, Κώστας Αθανασόπουλος, Νίκος Μπασακίδης και Γιάννης Ζαφειρόπουλος Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, Γιώργος Φάβας, Κώστας Αθανασόπουλος, Νίκος Μπασακίδης και Γιάννης Ζαφειρόπουλος

Μεγάλες εκπτώσεις προσφέρθηκαν στο διαγωνισμό για το έργο “Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καλαμάτας”, προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, αναδείχθηκε η εταιρεία “Οδός Α.Τ.Ε.”, που πρόσφερε έκπτωση ύψους 49,82%. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές δύο ακόμη οικονομικοί φορείς, με έκπτωση 36,03% και 35% αντίστοιχα…

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και προβλέπει παρεμβάσεις σε 230 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου. Συγκεκριμένα θα γίνουν:

-Βελτίωση 205 επιλεγμένων υφιστάμενων διαβάσεων πεζών: Αντικατάσταση υλικού διαβάσεων με τοποθέτηση κυβόλιθων για μεγαλύτερη αντοχή, διασφάλιση των προδιαγραφών με τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ, εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού διαβάσεων, με ηλιακά πάνελ, σε διαβάσεις με μειωμένη ορατότητα και συνθήκες χαμηλού φωτισμού

-Αντικατάσταση περίπου 4,7 χλμ οδοστρώματος με αντιολισθηρή άσφαλτο σε κρίσιμα σημεία