Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023 19:25

Αδυναμία του Συνδέσμου Ύδρευσης να ισοσκελίσει έσοδα-έξοδα λόγω εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους

Αδυναμία του Συνδέσμου Ύδρευσης να ισοσκελίσει έσοδα-έξοδα λόγω εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 1.300.000 ΕΥΡΩ

Σοβαρή απειλή για τη συνέχιση της λειτουργίας του αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης γιατί, εξαιτίας της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους, αδυνατεί να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του. Του λείπει, συγκεκριμένα, ποσό 1.300.000 ευρώ, όπως ο ίδιος ο Σύνδεσμος ενημερώνει με έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητά οδηγίες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ως μόνη λύση ο Σύνδεσμος επισημαίνει είτε την αύξηση της τιμής του νερού προς τους τρεις Δήμους είτε την αύξηση της πάγιας εισφοράς των Δήμων είτε μια έκτακτη επιχορήγηση. Σημειώνεται ότι ο Δήμος από πέρσι έχει επισημάνει τον κίνδυνο προς τους τρεις Δήμους, όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση, παρότι το ζήτημα έχει τεθεί και από την αντιπολίτευση…

Στο έγγραφό του προς το υπουργείο Εσωτερικών ο Σύνδεσμος Ύδρευσης επισημαίνει συγκεκριμένα: «Σας ενημερώνουμε για την αδυναμία πραγματοποίησης της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας Μεσσήνης και Κοινοτήτων έτους 2023 για τους παρακάτω λόγους:

  • Τα έσοδα του Συνδέσμου προέρχονται αποκλειστικά από την προμήθεια νερού σε τρεις δήμους και ανέρχονται κάθε χρόνο στα ίδια περίπου επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα κατά την χρήση 2022 εκτοξεύτηκαν λόγω της μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους (Δ.Ε.Η.).
  • Καταχωρώντας λοιπόν στον προϋπολογισμό έτους 2023 τα πραγματικά ποσά (απολογισμός 31-12-2022), διαπιστώνουμε ότι το Χρηματικό Υπόλοιπο είναι πολύ μειωμένο, με αποτέλεσμα, αθροιστικά με τα προβλεπόμενα έσοδα έτους 2023 να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του έτους 2023.
  • Για να έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό λοιπόν θα πρέπει να εγγράψουμε επιπλέον έσοδα ύψους περίπου 300.000,00€, προϋπολογίζοντας δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια 1,500.000,00€. Σημειώνουμε ότι το ποσό δαπάνης για ενέργεια κατά το έτος 2022 ήταν 1.900.000,00 €. Εξυπακούεται ότι αφού το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια λόγω των διακυμάνσεων που έχει, όσο παραπάνω από τα 1,500.000,00€ αυξάνεται η δαπάνη για ενέργεια, τόσο περισσότερα έσοδα θα πρέπει να εγγράφουμε.
  • Τα επιπλέον έσοδα 1,300.000,00€ που απαιτούνται για να έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την αναμόρφωση θα μπορούσαν ενδεικτικά να προέλθουν από αύξηση της τιμής του νερού με το οποίο προμηθεύουμε τους Δήμους-μέλη, από αύξηση της παγίας εισφοράς των Δήμων ή από κάποια έκτακτη επιχορήγηση. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάποια σχετική απόφαση που θα μας έδινε τη δυνατότητα να εγγράφουμε το απαιτούμενο ποσό εσόδων στον προϋπολογισμό έτους 2023 και να ολοκληρώσουμε την αναμόρφωση.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις οδηγίες σας όσον αφορά στην αντιμετώπιση του αναφερθέντος προβλήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι με το υπ’αριθ. 619/07-10-2022 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου, το οποίο είχαμε κοινοποιήσει προς τους τρεις Δήμους-μέλη και το Υπουργείο Εσωτερικών, είχαμε επισημάνει το πρόβλημα έλλειψης των απαιτούμενων εσόδων για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας».