Τρίτη, 09 Απριλίου 2013 05:12

Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Θανάση Πετράκου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Θανάση Πετράκου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ REX
«Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης και της Τρόικας, σε λίγο θα καταλήξουν να είναι μουσειακό έκθεμα», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία, Θανάσης Πετράκος, κατά τη…

…χθεσινοβραδινή εκδήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εποχή της κρίσης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο της Καλαμάτας «REX».
Ο βουλευτής παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του, που τις κωδικοποίησε ως εξής:
-Μείωση του Φ.Π.Α., τουλάχιστον στους προ κρίσης συντελεστές και καθιέρωση μικρού συντελεστή για τα είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα κ.λ.π.)
-Αποποινικοποίηση των χρεών προς τον Ο.Α.Ε.Ε.
-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 20%.
-Αναστολή των πλειστηριασμών από τις τράπεζες και διαγραφή μέρους των χρεών, ίσου με την πτώση του τζίρου και με υπολογισμό της μέχρι τώρα αποπληρωμής του δανείου σε σχέση με το αρχικό δανεισθέν κεφάλαιο.
-Οι Τράπεζες σημερα χρησιμοποιώντας ως όργανο την "Τειρεσίας Α.Ε." φακελώνουν αυθαίρετα και οδηγούν στην πλήρη και ανεπίστρεπτη οικονομική καταστροφή δεκάδες χιλιάδες πολίτες, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν καμία, σχεδόν, δυνατότητα παρέμβασης και πρότεινε τη συγκρότηση δημόσιου ανεξάρτητου οργάνου με δικαστικές εγγυήσεις που θα κρίνει τις περιπτώσεις δανειοληπτών οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμία αποπληρωμής στη βάση ενός νέου δημοκρατικού πλαισίου, με τη συμμετοχή και των ενδιαφερομένων.  Οπότε θα γίνει μια Ριζική αναμόρφωση του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, καθώς με τον τρόπο που λειτουργεί, οδηγεί στο στιγματισμό χιλιάδων συναλλασσομένων, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες με παράλληλη αναστολή του «Τειραισία» έως το 2015 και υπαγωγή του σε δημόσια διαχείριση.
-Αντικατάσταση της απαράδεκτης και ανάλγητης «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» που ελέγχουν οι Τράπεζες, από μια Δημόσια υπηρεσία η οποία θα λειτουργεί με νέα, αποκλειστικά κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια.
-Αφορολόγητο όριο εισοδήματος ίσο με όλους τους φορολογούμενους και για όλους ίσο με το όριο φτώχιας.
-Τη δημιουργία τράπεζας Ειδικού σκοπού για τις Μ.Μ.Ε. η οποία θα τις χρηματοδοτεί με χαμηλά και όχι τοκογλυφικά επιτόκια, ώστε να δοθεί ανάσα ρευστότητας. Βασικά εργαλεία της  δημόσιας πολιτικής  χρηματοδοτήσεων στις ΜμΕ θα δημιουργηθεί ένα τραπεζικό ίδρυμα πιστωτικού και επενδυτικού χαρακτήρα ειδικού για τις ΜμΕ.
Μέσω αυτού θα συγκεντρωθούν όλα τα δημόσια και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (Αναπτυξιακός, ΕΣΠΑ,  Ευρ.Τρ. Επενδύσεων,ΕΦΑΠΑΕ,Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας), θα υλοποιούνται δράσεις και  αξιολογούνται  και χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων. (Κεφαλαίου ,Κοινωνικές , Συνεταιριστικές).
Παράλληλα και μέσω αυτού του Τραπεζικού Ιδρύματος  μπορούν σταδιακά να δημιουργηθούν και άλλα αξιόπιστα χρηματοδοτικά  μέσα  ειδικότερου χαρακτήρα και σκοπού στο χώρο της επιχειρηματικότητας όπως Εταιρίες Συμμετοχών ,κεφάλαια σποράς για  νέες ΜμΕ, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου(Venture Capital) με σκοπό την «αφύπνιση πόρων»και την  αξιόπιστη  παραγωγική αξιοποίησή τους στη προσπάθεια για τη παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και των ΜμΕ στη χώρα μας.
-Την κατάργηση του αναχρονιστικού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αναγνώριση των λογιστικών βιβλίων ως μοναδική πηγή προσδιορισμού του εισοδήματος.
-Την δημιουργία μηχανισμού Ελέγχου στις πηγές διακίνησης εμπορευμάτων για την καταπολέμηση του παραεμπορίου.