Τρίτη, 23 Απριλίου 2013 18:15

Αρνήθηκε το μισθό ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιάννης Καμβυσίδης

Ο Γιάννης Καμβυσίδης (δεξιά) με τον Ανδρέα Καραγιάννη Ο Γιάννης Καμβυσίδης (δεξιά) με τον Ανδρέα Καραγιάννη

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Δεν δέχτηκε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Γιάννης Καμβυσίδης, να παίρνει μισθό για τις υπηρεσίες που παρέχει στη Δημοτική Επιχείρηση. Είναι ίσως ο μοναδικός σύμβουλος της πλειοψηφίας που αρνείται το μισθό…

Ο μισθός είχε καθοριστεί στα 500 ευρώ το μήνα και κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ο Γιάννης Καμβυσίδης ζήτησε να ανακληθεί η σχετική απόφαση. Σημειώνεται ότι σε όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, από τη Φιλαρμονική μέχρι την «Φάρις», μισθός καταβάλλεται τόσο στον πρόεδρο όσο και στον αντιπρόεδρο. Επιπλέον, από τους έξι αντιδημάρχους οι δύο δεν παίρνουν μισθό, γιατί δεν το επιτρέπει ο νόμος. Είναι οι Μαρία Οικονομάκου και Δημήτρης Δημόπουλος.
Σημειώνεται ότι στη ΔΕΥΑΚ δεν έπαιρνε για χρόνια αποζημίωση, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γιώργος Νταγιόπουλος, ο οποίος δώριζε τα σχετικά ποσά στη Δημοτική Επιχείρηση.
Τώρα πάντως τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και γενικά των νομικών προσώπων και των δημοτικών επιχειρήσεων –εκτός των προέδρων και αντιπροέδρων-  δεν δικαιούνται αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις.
Στ.Μ.