Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 10:54

Επανέρχεται από τη Θουρία το αίτημα για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και με το Αστικό ΚΤΕΛ

Επανέρχεται από τη Θουρία το αίτημα για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και με το Αστικό ΚΤΕΛ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

“Μη υλοποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για επέκταση της Αστικής Περιοχής μέχρι τη Θουρία” είναι θέμα που έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Συμβούλιου της Κοινότητας Θουρίας, την Παρασκευή (14 Ιουνίου) στις 8:30 το βράδυ. Με το θέμα αυτό επανέρχεται το αίτημα για την επέκταση της γραμμής των αστικών λεωφορείων μέχρι τη Θουρία, από το Νοσοκομείο που φτάνει σήμερα, ώστε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται με τη μικρότερη ταλαιπωρία και οικονομικά σε κάθε σημείο που κάνει στάση το Αστικό, μέχρι την παραλία της Μικρής Μαντίνειας…

 

Σημειώνεται ότι στις 25 Ιανουαρίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με ομόφωνη απόφασή του, γνωμοδότησε θετικά για την επέκταση της αστικής περιοχής μέχρι τη Θουρία (απόφαση 13/2023), ύστερα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Θουρίας. 

Στη συνέχεια όμως το Υπεραστικό ΚΤΕΛ υπέβαλε αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση της απόφασης, όπως επίσης το ίδιο αίτημα υποβλήθηκε από προέδρους κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής. 

Έτσι, στις 6 Μαρτίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε ξανά το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα: “Διακόπτει τη συζήτηση, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις, για χρονικό διάστημα έως 1 μηνός από σήμερα και σε περίπτωση όμως που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η υπ’ αριθμ. 13/2023 (ΑΔΑ: 90ΩΤΩΕΕ-7Χ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που παραμένει ενεργή και παράγει έννομα αποτελέσματα θα πρέπει να διαβιβαστεί αμελλητί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου”.

Έκτοτε παραμένει το θέμα σε εκκρεμότητα παρότι, εφόσον παρήλθε η προθεσμία του ενός μήνα, η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την επέκταση της Αστικής Περιοχής, θα έπρεπε να έχει πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα περαιτέρω. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της Θουρίας, Χρήστο Κουδούνη, σημείωσε ότι το Υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει πυκνώσει τα δρομολόγια στη Θουρία και συγκεκριμένα ανέφερε ότι το λεωφορείο περνάει από την πλατεία ανά μία ώρα. “Προσώρας είμαστε σε καλό δρόμο” ανέφερε ο πρόεδρος της Θουρίας για την πύκνωση των δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, πρόσθεσε ωστόσο, απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας, ότι η σύνδεση της Θουρίας και με το Αστικό ΚΤΕΛ θα αναβαθμίσει την περιοχή του, λόγω των πολλών σημείων από τα οποία διέρχεται και κάνει στάση το αστικό λεωφορείο. 

Στ.Μ.