Τρίτη, 21 Μαϊος 2013 16:28

Διαγραμμίσεις χιλιάδων θέσεων στάθμευσης στην Καλαμάτα από το Πράσινο Ταμείο

Διαγραμμίσεις χιλιάδων θέσεων στάθμευσης στην Καλαμάτα από το Πράσινο Ταμείο

ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΛΕΤΗ
Περισσότερες από 2000 θέσεις στάθμευσης σκοπεύει να διαγραμμίσει ο Δήμος Καλαμάτας στην πόλη, με χρηματοδότηση που διεκδικεί από το Πράσινο Ταμείο…

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος προβλέπεται η τοποθέτηση σημάτων στάθμευσης και η κατασκευή 12 προεξοχών σε γωνίες οικοδομικών τετραγώνων, για την παρεμπόδιση της παράνομης στάθμευσης.
Η σχετική μελέτη εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 87.152 ευρώ.
Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Γιάννης Χριστόπουλος, παρατήρησε πάντως ότι πρόκειται για ένα ακόμη αποσπασματικό μέτρο που συνδέεται με το κυκλοφοριακό της Καλαμάτας, το οποίο προέβλεψε ότι θα γίνει ακόμη σοβαρότερο πρόβλημα με την ολοκλήρωση και λειτουργία της περιμετρικής οδού.
Ο σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Κώστας Μιχαλόπουλος, ζήτησε το έργο να γίνει από το Δήμο και όχι από ιδιώτη εργολάβο.
Ο σύμβουλος του «Δικτύου», Σπύρος Μωρακέας, συμφώνησε ότι πρόκειται για αποσπασματικό μέτρο, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο τρόπος με τον οποίο προκηρύσσονται τα προγράμματα από το Πράσινο Ταμείο δεν αφήνει στους Δήμους το περιθώριο να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντιδήμαρχος Δημήτρης Δημόπουλος, ανέφερε ότι σκοπός των παρεμβάσεων που έχει μελετήσει ο Δήμος είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου και η βελτίωση της προσπελασιμότητας του από τον πεζό.
Στ.Μ.