Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 20:27

Μειωμένο ταμειακό υπόλοιπο στο Λιμενικό Ταμείο κατά 350.000 λόγω κουρέματος

Μειωμένο ταμειακό υπόλοιπο στο Λιμενικό Ταμείο κατά 350.000 λόγω κουρέματος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Με κουμπαρά 205.000 ευρώ θα αναλάβει το Λιμενικό Ταμείο ο Δήμος Καλαμάτας. Το ποσό αυτό όμως θα ήταν υπερδιπλάσιο εάν δεν είχε γίνει το «κούρεμα» των αποθεματικών, στο πλαίσιο του PSI. Στο τέλος του 2011 το ταμειακό υπόλοιπο έφτανε τις 550.000 ευρώ περίπου, ενώ…

…ένα χρόνο μετά και ύστερα από το «κούρεμα» το υπόλοιπο μειώθηκε κατά 350.000 ευρώ περίπου.
Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό του Λιμενικού Ταμείου, για το 2012, ο οποίος εγκρίθηκε και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Πέραν του «κουρέματος», το Λιμενικό Ταμείο είχε μειωμένα έσοδα το 2012 από τα λιμενικά τέλη, από εκμισθώσεις καταστημάτων, γραφείων, περιπτέρων κ.λπ., από εκμισθώσεις χερσαίων χώρων, από τόκους κεφαλαίων, από τέλη αποβλήτων πλοίων καθώς και από πρόστιμα ΚΟΚ.
Αντίθετα, αυξημένα ήταν τα έσοδα από το πάγιο τέλος επιβατών και οχημάτων, από τέλη και δικαιώματα, από υδροδότηση πλοίων, καθώς και από έσοδα χερσαίων χώρων παρελθόντων ετών μέσω ΔΟΥ.
Στ.Μ.