Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 15:56

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο για τις ρυθμίσεις οφειλών των επιχειρήσεων

ΤΙ "ΤΡΕΧΕΙ"
Για τις ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, στις οποίες μπορούν άμεσα να ενταχθούν οι οφειλέτες, ενημερώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Δημήτρης Μανιάτης…

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις που «τρέχουν» είναι οι εξής:
Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ.Ο.Υ.-ΤΕΛΩΝΕΙΑ)
1. Βεβαιωμένες-ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 31/12/2012 (Υπ.Οικ.ΠΟΛ.1111/21.05.2013)
Ρυθμίζονται έως 48 δόσεις και όχι πέραν της 30/06/2017. Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής απαλλάσσεται η πληρωμή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από 25% έως 50%.
2. Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Υπ.Οικ.ΠΟΛ.1112/21.05.2013)
Υπάγονται οφειλές από 01/01/2013 και μετά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Καταβάλλονται σε 2 έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως 24, εφόσον πρόκειται για οφειλές από έκτακτη αιτία και επιβαρύνονται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.
Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Καθυστερούμενες έως 31/12/2012 οφειλές (Απ. Υπ.Εργ., Κοιν.Ασφ. & Πρόν. αρ πρ. Β/7/15878/2915/23.05.2013)
Ρυθμίζονται σε έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι πέραν της 30/06/2017. Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής παρέχονται εκπτώσεις προσαυξήσεων, τελών, επιβαρύνσεων από 25%-50%.
2. Πάγια ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών (Απ. Υπ.Εργ., Κοιν.Ασφ. & Πρόν. αρ.πρ. Β/7/15877/2914/23.05.2013)
Υπάγονται οφειλές από 01/01/2013 και μετά και ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιβαρυνόμενες με τις νόμιμες προσαυξήσεις.