Τρίτη, 02 Ιουλίου 2013 17:00

Διακοπή δύο μηνών στο έργο προστασίας της ακτογραμμής της Μικράς Μαντίνειας

ΑΛΙΕΥΣΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΒΕΝΕΤΙΚΟ
Σταμάτησε σήμερα, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας της ακτής στη Μικρά Μαντίνεια…

Η διακοπή έγινε προκειμένου να μην ενοχλείται η τουριστική κίνηση, που είναι ιδιαίτερα έντονη στη συγκεκριμένη περιοχή.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, Δημήτρη Δημόπουλο, οι εργασίες έχουν προχωρήσει και βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Πάντως οι αλιείς και ιστιοπλόοι πρέπει να δείχνουν προσοχή όταν βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή της Μαντίνειας, όπου έχει κατασκευαστεί μόλος παράλληλα με την ακτή, σε απόσταση εκατό μέτρων περίπου, προκειμένου να ανακόπτεται η δύναμη της θάλασσας. Μάλιστα ο εργολάβος έχει τοποθετήσει στο σημείο αυτό προειδοποιητικό φανάρι για την αποφυγή ατυχημάτων.
Εν τω μεταξύ μόλις στις 27 Ιουνίου ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλης Αγγελάκας, ενέκρινε την άδεια για την αλίευση φυσικών ογκόλιθων, από τη νήσο Βενέτικο, για τις ανάγκες του έργου στη Μικρά Μαντίνεια. Συνολικά επιτρέπεται να αλιευθούν 5.000 τόνοι φυσικών ογκόλιθων, σε απόσταση από 10 έως 80 μέτρα από τα βράχια του νησιού. Ο ανάδοχος για κάθε κυβικό μέτρο που θα αλιεύσει υποχρεούται να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο 1,5 ευρώ.
Στ.Μ.