Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013 03:37

Ο Στράτης Κελλαράκος ορκίστηκε και είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας

Ο Στράτης Κελλαράκος ορκίστηκε και είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ν.ΦΩΤΕΑ
Τον όρκο ότι θα τηρεί τους νόμους του κράτους έδωσε ο Στράτης Κελλαράκος, νέος δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, στη θέση του Γιάννη Γκλεγκλέ, που φεύγει μετανάστης στον Παναμά με την οικογένειά του, λόγω της οικονομικής κρίσης…

Ο Στράτης Κελλαράκος ανήκει στη δημοτική παράταξη του Νίκου Φωτέα «Πρωτοπορία» και αναμένεται ότι θα αναλάβει και τη θέση του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία είχε ο Γιάννης Γκλεγκλές ως σύμβουλος της «Πρωτοπορίας».
Ο Στράτης Κελλαράκος είναι μηχανολόγος μηχανικός, νέος άνθρωπος που φέρνει έναν αέρα ανανέωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και νέος ήταν και ο Γιάννης Γκλεγκλές που παραιτήθηκε για να πάει στο εξωτερικό να δουλέψει.