Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013 03:42

Απολύονται μόνιμοι στους Δήμους και προσλαμβάνονται χιλιάδες συμβασιούχοι

ΜΕ 600 ΕΥΡΩ
Ενώ στην αυτοδιοίκηση απομακρύνονται μόνιμοι υπάλληλοι, στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, ταυτόχρονα ετοιμάζεται η πρόσληψη πολλών χιλιάδων ανέργων με σύμβαση πεντάμηνης διάρκειας και με 600 ευρώ το μήνα. Μόνο στο Δήμο Καλαμάτας θα προσληφθούν 263 άνθρωποι…

…στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους.
Συνολικά στους Δήμους της χώρας θα γίνουν 40.000 προσλήψεις, ενώ στους Δήμους της Περιφέρειας ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 2.236.
Χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, συγκάλεσε σύσκεψη με τους διευθυντές ώστε μέχρι τη Δευτέρα να έχει ετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου με τις θέσεις που θέλει να καλύψει.
Σημειώνεται ότι αυτή τη φορά τη διαχείριση του προγράμματος θα κάνουν οι ίδιοι οι Δήμοι και όχι μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, έχει ως τελικούς δικαιούχους το σύνολο των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι και Δ.Ε.Υ.Α.).
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες με ενίσχυση των κοινωνικών δομών σε ανθρώπινο δυναμικό και η αναβάθμιση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και του προγραμματισμού».
Οι προβλεπόμενες ειδικότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
• Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής,
• ΠΕ, ΤΕ διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, διοίκησης επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικοί καθώς και Υ.Ε. γενικών καθηκόντων.
• Π.Ε., Τ.Ε., κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι, νοσηλευτές, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων.