Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2013 19:09

Τέλειωσαν τα λεφτά στο Δήμο για το διώξιμο των σκουπιδιών αλλά ο εργολάβος δουλεύει ακόμη...

Τέλειωσαν τα λεφτά στο Δήμο για το διώξιμο των σκουπιδιών αλλά ο εργολάβος δουλεύει ακόμη...

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ Η ΠΙΣΤΩΣΗ
Ποσό μόλις 4.746,93 ευρώ έχει απομείνει στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας για την απομάκρυνση των σκουπιδιών! Εντούτοις, ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, ανέθεσε σήμερα, με την απευθείας διαδικασία και με τους γνωστούς αόριστους όρους, στον εργολάβο Θόδωρο Καράμπελα να συνεχίσει να διώχνει τα σκουπίδια προς άγνωστους προορισμούς…

Ο Δήμος ευελπιστεί ότι θα τηρηθεί η «επίσημη εξαγγελία του υπουργείου Εσωτερικών», για έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας με 500.000 ευρώ, ώστε να συνεχίσει η πόλη να ξεφορτώνεται τα σκουπίδια της με τον τρόπο που το κάνει μέχρι σήμερα.
Θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δώσει το κράτος τόσα λεφτά και να μη γνωρίζει κανείς, εκτός ίσως από τους «τρυπάδες» και τους «τσιλιαδόρους», το τι γίνονται τα σκουπίδια.
Ενδιαφέρον έχει και η στάση του εργολάβου, που δέχτηκε να αναλάβει την απομάκρυνση των σκουπιδιών ενώ στο Ταμείο του Δήμου γι’ αυτή τη δουλειά δεν υπάρχουν ούτε 5.000 ευρώ! Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση εργολάβου που αναλαμβάνει έργο χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένα χρήματα, παρά μόνο μια «επίσημη εξαγγελία του υπουργείου Εσωτερικών».
Πάντως ο δήμαρχος Καλαμάτας πήγε σήμερα στην Αθήνα με σκοπό να επισκεφθεί και τον υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί το θέμα που ήθελε να του θέσει.
Σε ό,τι αφορά τη νέα σύμβαση, και σε αυτή σημειώνεται ότι «ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα μεταφερόμενα απορρίμματα σε νόμιμο χώρο», χωρίς να προσδιορίζεται ποιος είναι αυτός, ώστε να μπορεί να κριθεί και πόσο ικανοποιητικό είναι το ύψος της αποζημίωσής του.
Η νέα σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια, κατ’ αρχήν, 15 ημερών, ενώ η δαπάνη δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 100.000 ευρώ, παρ’ ότι, επαναλαμβάνουμε, στο Ταμείο υπάρχουν λιγότερα από 5.000 ευρώ.
Στην απόφαση της νέας απ’ ευθείας ανάθεσης μεταφοράς των σκουπιδιών, σημειώνεται ότι «οι αναγραφείσες και ψηφισθείσες πιστώσεις του Κ.Α. 20.6277.01 του Δημοτικού Προϋπολογισμού ήδη εξαντλήθηκαν (πλην ενός μικρού ποσού 4.746,93 €). Το γεγονός ότι, ακριβώς λόγω της εξάντλησης των παραπάνω ανταποδοτικών πιστώσεων, και δεδομένου ότι δεν είναι προς το παρόν δυνατή η ενίσχυση του παραπάνω κωδικού από άλλους μη ανταποδοτικούς πόρους, μόλις πρόσφατα υπήρξε η επίσημη εξαγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών για έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας με το ποσό των 500.000 ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί».
Σε ό,τι αφορά τους όρους της σύμβασης, που είναι ίδιοι με τις προηγούμενες, αυτοί έχουν ως εξής: «Ο Δήμος Καλαμάτας θα συλλέγει τα αστικά στερεά απόβλητά του με το συνήθη τρόπο και τα γεμάτα απορριμματοφόρα του ή τα άλλα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων του θα μεταφορτώνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων που αυτός θα διαθέτει. Η μεταφόρτωση θα γίνεται σε χώρο κατάλληλο ο οποίος θα παρέχεται από το Δήμο Καλαμάτας.
Θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του αναδόχου προκειμένου η καθημερινή μεταφόρτωση να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιες ώρες που θα εξυπηρετείται το καθημερινό πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα μεταφερόμενα απορρίμματα σε νόμιμο χώρο.
Η αποζημίωση του εργολάβου για τις παραπάνω υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, θα είναι 59,00€, ανά τόνο φορτίου απορριμμάτων, προσαυξανόμενο με τον νόμιμο Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6277.01».