Πέμπτη, 08 Αυγούστου 2013 15:51

Απορρίφθηκε η αγωγή για το κλείσιμο της Μαραθόλακκας επειδή είναι ήδη κλειστή…

ΟΛΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΙ
Ακόμη και οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να έχουν διπλές αναγνώσεις… Έτσι και η απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, για την υπόθεση του σκουπιδότοπου της Μαραθόλακκας, παρουσιάζεται ως απόφαση-δικαίωση και από τις δύο αντίδικες πλευρές, από το Δήμο Καλαμάτας και από τους αιτούντες κατοίκους του Ταϋγέτου…

Το μεσημέρι ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε με ικανοποίηση ότι η αγωγή των κατοίκων, «σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά», όπως είπε χαρακτηριστικά, για το κλείσιμο του σκουπιδότοπου απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας. Σχολίασε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να ξεχάσει όσα έκαναν οι αιτούντες κάτοικοι, μιλώντας ακόμη και για προπηλακισμούς δημοτικών συμβούλων σε δικαστικές αίθουσες, όπως του Γιάννη Καμβυσίδη και ζήτησε τη συνεργασία των δημοτών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των σκουπιδιών μέχρι την εφαρμογή της οριστικής λύσης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ο δήμαρχος τόνισε ακόμη ότι εφόσον απορρίφθηκε η κύρια αγωγή δεν ισχύουν και οι σχετικές αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων, προαναγγέλλοντας το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της Μαραθόλακκας, όχι όμως ως σκουπιδότοπο αλλά ως τόπο διαχείρισης των σκουπιδιών.
Είπε χαρακτηριστικά: «Σε αυτή την φάση δεν ισχύουν ασφαλιστικά μέτρα, η απόφαση του δικαστηρίου νομίζω ότι βάζει πολλά πράγματα σε τάξη. Η δημοτική αρχή δεν σκέπτεται, για όνομα του Θεού, να χρησιμοποιήσει ως χωματερή το Μαραθόλακκα, το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει, αναμένουμε την αποκατάσταση. Ο χώρος ο ευρύτερος πλέον ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας με χρησιδάνειο, προφανώς υπάρχει και έγκριση όπως ξέρετε, υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υπάρχει και αδειοδότηση περιβαλλοντική για χρησιμοποίηση του χώρου για διαχείριση των απορριμμάτων».
Από την πλευρά των κατοίκων, ο δικηγόρος τους, Αντώνης Κατσάς, σε δηλώσεις του τόνισε ότι το Πρωτοδικείο δικαιώνει απολύτως τους αιτούντες γιατί, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «το επίδικο δικαίωμα των εναγόντων είχε ήδη, πριν τη συζήτηση της υπό κρίσης αγωγής, πλήρως ικανοποιηθεί, αφού ο εναγόμενος έπαυσε οριστικά να εναποθέτει απορρίμματα στον επίδικο ΧΑΔΑ». Αναφερόμενος στις δηλώσεις του δημάρχου για δικαίωση του Δήμου σημείωσε ότι αυτές, εάν δεν οφείλονται σε άγνοια, διαστραυλώνουν την πραγματικότητα.
Επιπλέον τόνισε ότι η Μαραθόλακκα δεν μπορεί να ξανανοίξει ούτε ως σκουπιδότοπος ούτε και ως χώρος διαχείρισης σκουπιδιών, γιατί το ίδιο το δικαστήριο λέει ότι δεν υπάρχει «προοπτική επαναλειτουργίας του καθ’ οιονδήποτε τρόπο».
ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Το δικαστήριο, στην απόφασή του, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Μετά από αίτησή τους (κάτοικοι και επιχειρηματίες Ταϋγέτου) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εκδόθηκε η με αριθμό 741/2009 απόφαση, η οποία υποχρέωνε τον εναγόμενο να παύσει προσωρινά τη λειτουργία του επιδίκου ΧΑΔΑ και να σταματήσει προσωρινά την εναπόθεση απορριμμάτων σε αυτόν με οποιοδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε μορφή. Ο εναγόμενος σταδιακά συμμορφώθηκε στο διατακτικό της άνω απόφασης και εν τέλει, τον Ιανουάριο του έτους 2012, έπαυσε οριστικά να χρησιμοποιεί τον επίδικο ΧΑΔΑ, ενώ ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση του χώρου, χωρίς να υπάρχει προοπτική επαναλειτουργίας του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Με τις άνω παραδοχές, αποδεικνύεται ότι το επίδικο δικαίωμα των εναγόντων είχε ήδη, πριν τη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, πλήρως ικανοποιηθεί, αφού ο εναγόμενος έπαυσε οριστικά να εναποθέτει απορρίμματα στον επίδικο ΧΑΔΑ και συνεπώς οι ενάγοντες στερούνταν του σχετικού απαραίτητου εννόμου συμφέροντος για την παροχή της αιτουμένης δικαστικής προστασίας κατά τη συζήτηση της αγωγής. Κατ’ ακολουθίαν, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη».
Στ.Μ.