Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012 16:15

Παράνομο να λογίζεται η πληρωμή του ρεύματος ως πληρωμή του χαρατσιού!

Παράνομο να λογίζεται η πληρωμή του ρεύματος ως πληρωμή του χαρατσιού!

ΝΕΑ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Παρανομούν η ΔΕΗ και το υπουργείο Οικονομικών, όταν τα χρήματα που καταθέτουν οι καταναλωτές για το ηλεκτρικό ρεύμα τα βεβαιώνουν αυθαίρετα για την πληρωμή του χαρατσιού. Έτσι έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας, που για δεύτερη φορά κρατάει ψηλά το κύρος της δικαιοσύνης και απορρίπτει τις αλχημείες του συνταγματολόγου υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος έβγαλε φιρμάνι, πως όσοι πληρώνουν μόνο το ρεύμα και όχι το χαράτσι δεν πετυχαίνουν ουσιαστικά τίποτα, γιατί στον επόμενο λογαριασμό θα εμφανίζεται ως απλήρωτο το ρεύμα και πληρωμένο το χαράτσι!
Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης, μιλάει για «νέα θαρραλέα απάντηση του Μονομελούς Πρωτοδικείου» στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για το ειδικό τέλος ακινήτων, η οποία βγήκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική τη διακοπή της ηλεκτροδότησης για το χαράτσι.

Ο Κώστας Μαργέλης επισημαίνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας «με προσωρινή διαταγή του απαγόρευσε στη ΔΕΗ τη διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων, για το λόγο ότι ο καταναλωτής που εξόφλησε το δεύτερο δίμηνο στο ΑΤΜ το λογαριασμό της ΔΕΗ, ορθώς, νομίμως και προσηκόντως εξόφλησε την ως άνω οφειλή του ως προς το ρεύμα, μη έχοντας δικαίωμα κανείς να θεωρήσει ότι η καταβολή του αυτή αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων που του είχε επιβληθεί σε προηγούμενο λογαριασμό, το οποίο δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να πληρώσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή, η οποία απαγόρευε στη ΔΕΗ να προβεί στη διακοπή της ηλεκτροδότησης του καταναλωτή, παρόλο που αυτός είχε πληρώσει μόνο το λογαριασμό του ρεύματος και όχι το χαράτσι, επειδή είχε εσφαλμένως υπολογιστεί το ύψος αυτού». Μάλιστα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου υπογραμμίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές: «…αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς το δανειστή και η καταβαλλόμενη παροχή δεν επαρκεί για την εξόφληση όλων, τότε ο προσδιορισμός του εξοφλούμενου χρέους θα γίνει με βάση την τυχόν συμφωνία των μερών, ελλείψει δε τέτοιας συμφωνίας, ο προσδιορισμός αυτός θα γίνει μονομερώς από τον οφειλέτη, κατά την καταβολή…».
Ο Κώστας Μαργέλης σχολιάζει ότι «η απόφαση-προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας καθίσταται απόφαση-οδηγός για την περαιτέρω εφαρμογή του νόμου και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει την πολιτεία και το υπουργείο Οικονομικών στην ανάκληση, άλλως τροποποίηση της οδηγίας-εντολής προς τη ΔΕΗ. Η απόφαση καταδεικνύει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ότι και πρέπει και μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Έλληνες δικαστές, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης, αλλά και απόλυτης αντίληψης του ρόλου τους, συμβάλλουν με τις δικαστικές τους αποφάσεις στην αποκατάσταση της αδικίας και του «εκβιασμού» που υφίστανται οι συμπολίτες μας».
Σημειώνεται ότι το υπουργείο στην ανακοίνωσή του υποστήριζε ότι «δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού της ΔΕΗ, γιατί στον επόμενο λογαριασμό εξοφλείται το τμήμα του λογαριασμού που δεν έχει καταβληθεί, δηλαδή αυτό που αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων και όχι την κατανάλωση ρεύματος. Όσοι, συνεπώς, έχουν την εντύπωση ότι εξοφλώντας εν μέρει το λογαριασμό τους εξοφλούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το ειδικό τέλος ακινήτων, έχουν εσφαλμένη εντύπωση».
Στ.Μ.