Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013 20:49

Τέλος η επιφυλακή για βλάβες στη ΔΕΥΑΚ λόγω μη έγκρισης του επιδόματος από τον επίτροπο

ΑΝΤΙΔΡΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Την προσευχή τους εκεί που πιστεύουν θα πρέπει να κάνουν από αύριο, Πέμπτη, οι Καλαματιανοί, προκειμένου να μην υποστεί βλάβη το σύστημα ύδρευσης ή αποχέτευσης της πόλης. Αυτό επειδή οι εργαζόμενοι σταματούν να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τέτοιων ζημιών, μετά τη μη έγκριση καταβολής του σχετικού επιδόματος…

Ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε, στο πλαίσιο των μνημονιακών νόμων, ότι το συγκεκριμένο επίδομα αποτελεί αύξηση αποδοχών για τους εργαζόμενους, κάτι που απαγορεύεται να συμβαίνει.
Το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ υπέβαλε ένσταση κατά της συγκεκριμένης απόφασης του επιτρόπου, ενώ καλεί «τη δημοτική αρχή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση και την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων καθόλο το 24ωρο».
Στην ένστασή του προς τον επίτροπο το Σωματείο σημειώνει μεταξύ άλλων: «Το επίδομα επιφυλακής της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παρ.Ι του άρθρου 3 προβλέπεται για αυτούς που βρίσκονται σε ετοιμότητα στη διάθεση της επιχείρησης μετά τη συμπλήρωση του τακτικού ωραρίου εργασίας. Άρα δεν πρόκειται περί αύξησης μισθού αλλά περί πρόσθετης παροχής υπηρεσίας εκτός κανονικού ωραρίου. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ορίζονται σε εβδομαδιαία βάση και βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας όποτε αυτή ζητήσει να παρέμβουν για αποκατάσταση βλαβών όλο το 24ωρο.
Η φύση της εργασίας της ΔΕΥΑΚ είναι τέτοια, που δεν της επιτρέπεται να μην μπορεί να επέμβει για αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και Αποχέτευσης. Η έλλειψη δυνατότητας παρέμβασης θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση κινδύνων υγείας για τους πολίτες. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να αντιμετωπίζεται με οικονομικούς όρους παραπέμποντας σε άρθρα και νόμους που δεν έχουν σχέση με το θέμα.
Σας γνωρίζουμε ότι από την Πέμπτη 5/9/2013 οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΚ για τους οποίους δεν εγκρίνατε την πληρωμή του επιδόματος δεν θα παρέχουν υπηρεσίες επιφυλακής πέραν του τακτικού ωραρίου εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας.
Ως εκ τούτου την ευθύνη φέρετε αποκλειστικά εσείς και κανείς άλλος».