Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 05:14

Τεχνικά ελαττώματα εντοπίστηκαν στο έργο επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Καλαμάτας

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ελαττώματα διαπίστωσε ο Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) στο έργο «Ανακαίνιση και επέκταση δικτύου ύδρευσης», του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ, το οποίο κατασκευάστηκε από την εταιρία «Διάτμηση ΑΤΕ». Η ΔΕΥΑΚ αποφάσισε την περικοπή της αμοιβής του αναδόχου για τα ελαττώματα αυτά…

Ο ΕΣΠΕΛ σε έλεγχο που πραγματοποίησε το 2012 εντόπισε «μη ουσιώδη ελαττώματα» στο έργο και ειδικότερα αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών στις κοκομετρικές διαβαθμίσεις στο ποσοστό ασφάλτου και στο βαθμό συμπύκνωσης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, καθώς και απουσία εργαστηριακών ελέγχων στο υλικό της στρώσης υπόβασης και την άμμο εγκιβωτισμού των σωλήνων.
Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην οδό Λαιίκων, σε όλο το μήκος των οδών Καρέλια-Αγίου Γεωργίου και σε όλο το μήκος της οδού Βενετσάνου Κετσέα.
Λείκων από κόμβο J2080 έως τη γέφυρα προς τα Λέικα μήκους 150μ.
Η ΔΕΥΑΚ αποφάσισε την περικοπή της αμοιβής του αναδόχου κατά 13.000 ευρώ περίπου.
Στ.Μ.