Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2013 16:55

Το Εφετείο έδωσε άδεια για έργα σε ιδιοκτησίες που δεν έχουν απαλλοτριωθεί ακόμη…

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ο ΜΟΡΕΑΣ...
Βγήκε η απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας, σύμφωνα με πληροφορίες του «KalamataJournal», σχετικά με την Ειδική Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών που συνδέονται με την περιμετρική οδό της πόλης και τους νέους συνδετήριους κλάδους...

...της περιμετρικής με την οδό Αρτέμιδος, με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 7α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπάλληλος του «Μορέα» επικοινώνησε σήμερα με ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώνονται, προκειμένου να τους ενημερώσει για την έκδοση της απόφασης δικαστηρίου και για τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν προκειμένου να λάβουν τμήμα της αποζημίωσης που δικαιούνται.
Σημειώνεται ότι η συζήτηση της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου στο Εφετείο έγινε στις 20 Μαΐου, ενώ η αίτηση για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας θα συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας την 1η Απριλίου 2014. Πρόκειται για διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 177 ακινήτων.
Στ.Μ.