Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 15:40

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για επεμβάσεις σε μη απαλλοτριωμένες, ακόμη, ιδιοκτησίες

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για επεμβάσεις σε μη απαλλοτριωμένες, ακόμη, ιδιοκτησίες

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μετά την… προαναγγελία από την κοινοπραξία «Μορέας», δημοσιεύθηκε σήμερα από το Εφετείο Καλαμάτας η απόφαση με την οποία χορηγείται ειδική άδεια στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να γίνουν εργασίες σε ιδιοκτησίες που δεν έχουν απαλλοτριωθεί ακόμη…

Εργασίες που αφορούν την περιμετρική οδό της Καλαμάτας και τους συνδετήριους κλάδους της περιμετρικής με την οδό Αρτέμιδος.
Το Ελληνικό Δημόσιο με ειδική αίτησή του προς το Εφετείο Καλαμάτας (αριθμ 40/15-4-2013) ζήτησε να του παρασχεθεί η άδεια να πραγματοποιήσει εργασίες σε απαλλοτριούμενες εκτάσεις, με τους όρους του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. Το άρθρο αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης!
Η δικάσιμος έγινε στις 20 Μαΐου 2013 και η απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα (105, 10-10-2013) υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να απαλλοτριωθούν «να παραδώσουν τα απαλλοτριούμενα ακίνητα στο αιτούν (σ.σ. Ελληνικό Δημόσιο) εντός δέκα ημερών από την επίδοση της παρούσας αποφάσεως και της έγγραφης πρόσκλησης του αιτούντος προς αυτούς, στην οποία (πρόσκληση) θα αναφέρονται η κατάθεση του καθορισθέντος ποσού αποζημιώσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η κλήση προς τους καθών να παραδώσουν τα ακίνητα εντός δέκα ημερών από την επίδοση της παρούσας και της πρόσκλησης».
Το Ελληνικό Δημόσιο στην ειδική αίτησή του ζητούσε άδεια να πραγματοποιήσει εργασίες στα απαλλοτριούμενα ακίνητα «με την υποχρέωση του ιδίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των επικειμένων τους».
Στ.Μ.