Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012 20:47

Βαρύ «χαράτσι» με αναδρομική πληρωμή δημοτικών τελών πενταετίας

Βαρύ «χαράτσι» με αναδρομική πληρωμή δημοτικών τελών πενταετίας

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Κακά μαντάτα για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Άριος, οι οποίοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν αναδρομικά τα δημοτικά τέλη των πέντε τελευταίων ετών και συγκεκριμένα τα τέλη για τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους που ήταν αδήλωτα, είτε από λάθος είτε με σκοπιμότητα.
Πρόκειται για μια υπόθεση, την οποία η δημοτική αρχή Καλαμάτας χειρίστηκε με λάθος τρόπο και με ψηφοθηρική διάθεση. Ειδικότερα, αρχικά καταλόγισε το πρόστιμο της αναδρομικής πληρωμής των δημοτικών τελών για τα τετραγωνικά μέτρα που ήταν αδήλωτα.

Στη συνέχεια, ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων, απέσυρε το πρόστιμο, ωστόσο η συγκεκριμένη απόφασή της, που υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ακυρώθηκε ως παράνομη από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τάσο Αποστολόπουλο.
Μάλιστα, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, είχε διαβεβαιώσει ότι είχαν γίνει συνεννοήσεις με το υπουργείο Εσωτερικών για την ακύρωση του προστίμου, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.
«Ακυρώνουμε την 554/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας αναφορικά με τη μη είσπραξη-διαγραφή δημοτικών τελών στις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών, Θουρίας, ως αντίθετη με τις διατάξεις (…), σύμφωνα με τις οποίες ο υπολογισμός του τέλους καθαριότητας που επιβάλλεται με βάση το εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και ο οποίος προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπόχρεων βάσει των οποίων ο Δήμος δικαιούται να ενεργεί έλεγχο και σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης εκτός του αναλογούντος τέλους υποχρεούται να επιβάλλει και το ανάλογο πρόστιμο, γεγονός που δεν εφαρμόστηκε από τους πρώην Δήμους, που είχαν το ως άνω δικαίωμα και υποχρέωση από τις ανωτέρω διατάξεις κατά τα προβλεπόμενα. Ως εκ τούτου, η μη είσπραξη ή η επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας αντιβαίνει στις ανωτέρω διατάξεις», τονίζει ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην απόφασή του.
Σημειώνεται ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας και Άρφαρών όσο στον Άρι, γιατί εκεί τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα ήταν πολύ λιγότερα.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση στοχοποιήθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Μπούχαλης, ο οποίος, τελικά, ήταν ο μόνος που χειρίστηκε την υπόθεση υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο.
Στ.Μ.