Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014 21:37

Οι αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο δήμαρχος θα πάρουν φέτος 165.000 ευρώ

Οι αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο δήμαρχος θα πάρουν φέτος 165.000 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Στις 165.000 ευρώ ανέρχεται το άθροισμα της αντιμισθίας που θα λάβουν το 2014 οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο δήμαρχος. Σημειώνεται ότι αντιμισθία λαμβάνουν οι τέσσερις από τους έξι αντιδημάρχους…

Σήμερα στο «Διαύγεια» αναρτήθηκε η απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 165.000 ευρώ, από τον προϋπολογισμό του 2014, για την αντιμισθία των παραπάνω αναφερόμενων αιρετών αξιωματούχων.
Επίσης, αναρτήθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους 75.000 ευρώ για τις τακτικές αποδοχές των ειδικών συνεργατών και συμβούλων του δημάρχου Καλαμάτας.
Τέλος, αντίστοιχη δέσμευση πίστωσης, ύψους 34.000 ευρώ, έγινε για τις τακτικές αποδοχές του γενικού γραμματέα του Δήμου.