Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 13:01

Μόνο πέντε διευθυντές του Δήμου Καλαμάτας έκαναν αίτηση για τη θέση του γενικού διευθυντή

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Από τους δέκα διευθυντές του Δήμου Καλαμάτας μόνο οι πέντε υπέβαλαν αίτηση για τη θέση του γενικού διευθυντή, η επιλογή του οποίου θα γίνει από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών, με αντικειμενικά κριτήρια αλλά και με συνέντευξη…

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αίτηση για τη θέση του γενικού διευθυντή υπέβαλαν ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Βασίλης Τζαμουράνης, ο διευθυντής των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Λιοντήρης, ο διευθυντής Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος και δύο ακόμη, τα ονόματα των οποίων δεν ανακοινώνονται.
Συνολικά οι διευθυντές του Δήμου, εκτός από τους τρεις προαναφερόμενους, είναι οι Αθανασία Ιντζέ στη Διεύθυνση Διοικητικών, Γιάννης Παπαδόπουλος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, Σταυρούλα Αγρίου στη Διεύθυνση ΚΕΠ, Γεωργία Ηλιοπούλου στη Διεύθυνση Οικονομικών, Παναγιώτης Γαρατζιώτης στη Διεύθυνση Παιδείας, Παναγιώτα Κουράκλη στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Στέφανος Στεφανόπουλος στη Διεύθυνση Πρόνοιας.
Σημειώνεται ότι επίκεινται κρίσεις και για την επιλογή των διευθυντών και τμηματαρχών των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου. Για τις θέσεις αυτές υπέβαλαν αίτηση όλοι οι νυν διευθυντές και τμηματάρχες και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Οι επιλογή θα γίνει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και η τοποθέτηση από το δήμαρχο.
Στ.Μ.