Τρίτη, 29 Απριλίου 2014 20:23

Παράταση τριών μηνών για το έργο του πεζοδρομίου στη Φαρών και την Πλάτωνος

Παράταση τριών μηνών για το έργο του πεζοδρομίου στη Φαρών και την Πλάτωνος

ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΩΝ…
Παράταση τριών μηνών πήρε το έργο της διαπλάτυνσης του δυτικού πεζοδρομίου της Φαρών και του νότιου πεζοδρομίου της Πλάτωνος, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 2.000.000 ευρώ, ενώ η έκπτωση της αναδόχου εταιρείας, «ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ», είναι 47,50%...

Η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τις καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα «τις βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του χειµώνα, που καθυστέρησαν κρίσιµες εργασίες του έργου, δεδοµένου ότι αυτές είναι εργασίες υπαίθρου». Η αιτιολογία έγινε δεκτή τόσο από την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή όσο και από την Τεχνική Υπηρεσία και τελικά εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση κατά την οποία είχαν αποχωρήσει και οι τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Το έργο είχε προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι τις 25 Απριλίου 2014 και με την παράταση που δόθηκε η νέα προθεσμία λήγει στις 25 Ιουλίου 2014.
Στ.Μ.