Παρασκευή, 02 Μαϊος 2014 15:12

«Black out» στο Μέγαρο Χορού, εκτός λειτουργίας τα «Τεχνικά Σκηνής»!

ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
Το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, το Μέγαρο Τεχνών όπως θέλει να το αποκαλεί ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, αυτή τη στιγμή είναι ένα «άχρηστο» κτήριο, αφού οι μηχανισμοί της σκηνής του δεν λειτουργούν! Και να σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα έχει κοστίσει 14.000.000 ευρώ περίπου…

Το πρόβλημα περιγράφεται αναλυτικά σε έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται χαρακτηριστικά: «σε (μετέπειτα) επίσκεψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο χώρο, διαπιστώθηκε ότι μετά την αποχώρηση των Γερμανών Τεχνικών από το κτίριο, έχει απενεργοποιηθεί στο σύνολό της η λειτουργία της εγκατάστασης του εξοπλισμού σκηνής, λόγω του ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία της κονσόλας χειρισμού των ανυψωτικών μηχανισμών (βαρούλκα) με τους κεντρικούς πίνακες του συστήματος ελέγχου».
Η κατάσταση αυτή προφανώς εγκυμονεί κινδύνους για την ακεραιότητα των καλλιτεχνών και των τεχνικών σε περίπτωση παρουσίασης κάποιας παράστασης.
Όταν εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης του Μεγάρου Χορού, τον Ιούλιο του 2013, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κάλεσε τον ανάδοχο να προβεί σε διάφορες διορθώσεις και αποκαταστάσεις του έργου. Το Νοέμβριο του 2013 η Τεχνική Υπηρεσία κάλεσε δεύτερη φορά τον ανάδοχο να προσκομίσει στοιχεία για τα «Τεχνικά Σκηνής», όμως εκείνος δεν ανταποκρίθηκε ποτέ.
Το Φεβρουάριο του 2014 ήρθαν Γερμανοί τεχνικοί για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα στα «Τεχνικά Σκηνής», οι οποίοι όμως είναι άγνωστο τι ακριβώς έκαναν, διότι ο ανάδοχος φέρεται ότι απέφυγε να ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία.
Μετά από αυτή την επίσκεψη των Γερμανών, διαπιστώθηκε ότι έχει απενεργοποιηθεί στο σύνολό της η λειτουργία του εξοπλισμού της σκηνής.
Η Τεχνική Υπηρεσία τονίζει ότι «ήδη έχουν εκπνεύσει όλες οι προθεσμίες από τη Διεύθυνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο, χωρίς να έχει προβεί σε καμία σε καμία ενέργεια για την αποκατάσταση των προαναφερόμενων ελαττωμάτων, με αποτέλεσμα το έργο να έχει μεν παραδοθεί σε χρήση, αλλά να παραμένουν τα προαναφερόμενα προβλήματα, χωρίς να διαφαίνεται σαφής πρόθεση του αναδόχου για την αποκατάστασή τους μέχρι σήμερα».
Επειδή όμως πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός σκηνής καλύπτει το επίπεδο ασφάλειας που ορίζει η προμελέτη, ο Δήμος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να καλέσει ειδικούς τεχνικούς από την TUV Γερμανίας που θα πιστοποιήσει αν η εγκατάσταση παρέχει το απαραίτητο επίπεδο ασφαλείας.
Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε την TUV Γερμανίας θα την αποζημιώσει για την εργασία της ο Δήμος Καλαμάτας, αν όμως υπάρχει, τότε η δαπάνη θα καταλογιστεί στον ανάδοχο.
Η απορία που δημιουργείται είναι το από πού βρίσκει ο ανάδοχος το θάρρος να αγνοεί την Τεχνική Υπηρεσία και να μην ενημερώνει για το τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο έργο.
Επιπλέον δε δημιουργείται το ερώτημα εάν θα προλάβει ο Δήμος να έχει την πιστοποίηση του χρειάζεται, ώστε να προγραμματιστεί η παρουσίαση παραστάσεων του επόμενου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στο Μέγαρο, τον ερχόμενο Ιούλιο.
Στ.Μ.