Τρίτη, 20 Μαϊος 2014 00:00

Διαγωνισμός για τα σκουπίδια της Καλαμάτας με 2,1 εκατ. ευρώ το χρόνο!

ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Σε περίοδο οικονομικής ασφυξίας ο Δήμος Καλαμάτας από τους φόρους που θα εισπράξει από τους δημότες θα δώσει τα 2.100.000 ευρώ για να επεξεργάζονται τα σκουπίδια ιδιώτες στον Ταΰγετο…

ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Σε περίοδο οικονομικής ασφυξίας ο Δήμος Καλαμάτας από τους φόρους που θα εισπράξει από τους δημότες θα δώσει τα 2.100.000 ευρώ για να επεξεργάζονται τα σκουπίδια ιδιώτες στον Ταΰγετο…

Σήμερα δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για το διαγωνισμό που θα κάνει ο Δήμος προκειμένου να ανατεθεί η επεξεργασία των σκουπιδιών. Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι «Λειτουργία Κινητής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων με στόχο την Ανάκτηση-Αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων (κομπόστ-ανακυκλώσιμα-κ.λπ)».
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, όπως σημειώνεται στη διακήρυξη, θα είναι 2.097.280 ευρώ και η διάρκειά της ένας χρόνος. Τα χρήματα θα διατεθούν από τους δημοτικούς πόρους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Ιουλίου 2014.
Στους όρους της διακήρυξης σημειώνεται ότι η σύμβαση θα μπορεί να λυθεί νωρίτερα από τον ένα χρόνο, εάν στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων «δοθεί οριστική λύση ή προσωρινή λύση η οποία θα είναι οικονομικότερη για το Δήμο». Αντίθετα, εάν δεν προκύψει οριστική ή προσωρινή λύση τότε ο Δήμος θα μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση και για δεύτερο χρόνο.
Στ.Μ.