Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 19:03

«Κυλώνειον άγος» στην Αρχαία Αθήνα, «Κολώνιον Άγος» στην Καλαμάτα…

ΕΝΑΣ ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
Φημίζεται ο εργολήπτης της Καλαμάτας, Ιωάννης Ηλιόπουλος, για την αρχαιομάθειά του. Αυτή του την κλίση προς τους αρχαίους φανέρωσε και πάλι, με αφορμή μια αντιπαράθεσή του με το Δήμο Καλαμάτας για εκκρεμότητες που αφορούν έργα και πληρωμές…

ΕΝΑΣ ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
Φημίζεται ο εργολήπτης της Καλαμάτας, Ιωάννης Ηλιόπουλος, για την αρχαιομάθειά του. Αυτή του την κλίση προς τους αρχαίους φανέρωσε και πάλι, με αφορμή μια αντιπαράθεσή του με το Δήμο Καλαμάτας για εκκρεμότητες που αφορούν έργα και πληρωμές…

Αυτή τη φορά ο Ιωάννης Ηλιόπουλος μιλάει για «Κολώνιο άγος», λόγω μιας διαφοράς του με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για κάποιες κολώνες της οδού Αθηνών. Μιλώντας όμως για «Κολώνιο Άγος» παραπέμπει στο «Κυλώνειον άγος» της Αρχαίας Αθήνας, έκφραση που σήμερα έχει ντροπιαστικό νόημα.
Η υπόθεση έχει ως εξής: Ο συγκεκριμένος εργολάβος όπως και άλλοι συνάδελφοί του, έμειναν για πολύ καιρό απλήρωτοι για σειρά έργων που εκτέλεσαν. Οι εργολάβοι ζήτησαν να τους καταβληθούν και τόκοι υπερημερίας για τη μεγάλη καθυστέρηση της πληρωμής τους, αίτημα που αρχικά έγινε αποδεκτό από το Δήμο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία όμως ακολούθως ανακλήθηκε! Η απόφαση ανάκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κρίθηκε ωστόσο μη νόμιμη τόσο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσο και από την επιτροπή του άρθρου 152.
Έπρεπε λοιπόν να καταβληθούν στον κ. Ηλιόπουλο περίπου 13.000 ευρώ τόκοι υπερημερίας για έργο που έκανε στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, ταυτόχρονα όμως ο ίδιος, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία, όφειλε στο Δήμο ποσό περίπου 10.000 ευρώ, για άλλο έργο το οποίο φέρεται ότι δεν είχε αποπερατώσει ως όφειλε.
Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης Ηλιόπουλος πρότεινε να γίνει συμψηφισμός, με την εξής απίθανη αίτηση:
«Λόγω της στενότητας των οικονομικών του Δήμου, αποδέχομαι να γίνει συμψηφισμός των οφειλομένων με την επιβληθείσα ανεκδιήγητη περικοπή *
-επομένη του «Κολωνίου Άγους» όπου από 66 κολώνες στην Αθηνών οι επιβλέποντες και η επιτροπή παραλαβής είδαν 23,
-όσον αφορά για τη δαπάνη αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου εξ αμιαντοσωλήνα αγωγού ύδρευσης επί μήκους 800μ.,
η ΔΕΥΑΚ έλεγε … να τα πληρώσει ο Δήμος
ο Δήμος έλεγε … να τα πληρώσει η ΔΕΥΑΚ
συναγωνιζόμενοι εις ανόσιο σφετερισμό…
τελικά … συμπρώτευσαν…

*ποσού 10.600 ευρώ για το έργο «Έργα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης στη Δυτική Γειτονιά, Οδός Αθηνών», επειδή υπήρξαν φθορές στο πεζοδρόμιο και έσπασαν κάποιες πλάκες μετά από 3 χρόνια ασύμμετρης χρήσης διέλευσης φορτηγών ακόμη και μηχανημάτων κατεδαφίσεως των παραοδίων κτισμάτων».
Στ.Μ.