Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 15:59

Εντός των ημερών οι «έξυπνες στάσεις» για τα αστικά λεωφορεία

Δημήτρης Καμβυσίδης και Χρίστος Ριζάς σε δοκιμή με αστικό λεωφορείο της Καλαμάτας Δημήτρης Καμβυσίδης και Χρίστος Ριζάς σε δοκιμή με αστικό λεωφορείο της Καλαμάτας

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Μέσα στην εβδομάδα, ανακοινώθηκε σήμερα από το Δήμο Καλαμάτας, θα τοποθετηθούν στις στάσεις των αστικών λεωφορείων της πόλης οι ηλεκτρονικοί πίνακες που θα ενημερώνουν τους επιβάτες για τους χρόνους έλευσης των λεωφορείων…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Μέσα στην εβδομάδα, ανακοινώθηκε σήμερα από το Δήμο Καλαμάτας, θα τοποθετηθούν στις στάσεις των αστικών λεωφορείων της πόλης οι ηλεκτρονικοί πίνακες που θα ενημερώνουν τους επιβάτες για τους χρόνους έλευσης των λεωφορείων…

Οι ενημερωτικοί αυτοί πίνακες είναι ένα μόνο μέρος από το συνολικό έργο του Δήμου Καλαμάτας με τον τίτλο «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης», προϋπολογισμού 160.000 ευρώ περίπου.
Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει σύστημα καθοδήγησης οδηγών για θέσεις στάθμευσης στους δημόσιους χώρους. Η πληροφορία που θα παρέχεται στους οδηγούς θα αφορά τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει: α) την εφαρμογή ομογενοποίησης και παρακολούθησης δεδομένων για τη συνολική διαχείριση των τηλεματικών συστημάτων της πλατφόρμας, τη διαχείριση των μέσων πληροφόρησης των πολιτών και την αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων σε πινακίδες β) την εφαρμογή διαχείρισης των αστικών λεωφορείων με λειτουργίες όπως ο εντοπισμός θέσης οχημάτων, οι επεμβάσεις επί της εκτέλεσης των δρομολογίων, ο υπολογισμός αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση, οι αναφορές παρακολούθησης του στόλου γ) τους υπολογιστές οχημάτων που θα περιλαμβάνουν το σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος και την οθόνη οδηγού δ) τις ηλεκτρονικές πινακίδες - ευφυείς στάσεις πληροφόρησης για τον αναμενόμενο χρόνο διέλευσης των αστικών λεωφορείων από τη στάση ε) το λογισμικό σχεδιασμού ταξιδιού με συνδυασμό μέσων που θα βασίζεται σε αλγόριθμο που υπολογίζει το βέλτιστο ταξίδι με ΙΧ ή με συνδυασμό μέσων (ΙΧ, πεζός, ΜΜΜ) στ) τις εφαρμογές πληροφόρησης των πολιτών μέσω πολλαπλών καναλιών όπως το διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές ζ) την εφαρμογή ενημέρωσης οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω πινακίδων και mobile εφαρμογών η) τις ηλ. πινακίδες για την πληροφόρηση για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και θ) τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) για πληροφόρηση συνθηκών κίνησης στο Δήμο».