Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 17:02

Ο κήπος της Μητρόπολης και το χαράτσι για τις εκδηλώσεις στην πλατεία

Ο κήπος της Μητρόπολης και το χαράτσι για τις εκδηλώσεις στην πλατεία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Όποιος πραγματοποιεί εκδηλώσεις σε πλατείες ή άλλους χώρους της Καλαμάτας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να πληρώνει στο εξής 100 ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας. Ένα Δήμο που φωτίζει δωρεάν, από το δίκτυό του, τον κήπο του Επισκοπικού Μεγάρου, αλλά χαρατσώνει Σωματεία για τις εκδηλώσεις τους…

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Όποιος πραγματοποιεί εκδηλώσεις σε πλατείες ή άλλους χώρους της Καλαμάτας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να πληρώνει στο εξής 100 ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας. Ένα Δήμο που φωτίζει δωρεάν, από το δίκτυό του, τον κήπο του Επισκοπικού Μεγάρου, αλλά χαρατσώνει Σωματεία για τις εκδηλώσεις τους…

Η απόφαση για το τέλος των 100 ευρώ πάρθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, εν μέσω διαμαρτυριών από παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η δημοτική αρχή ήταν αποφασισμένη να επιβάλει το χαράτσι και στα κόμματα για τις εκδηλώσεις τους, ύστερα όμως από τις αντιδράσεις αποφάσισε τα 100 ευρώ να επιβάλλονται στις εκδηλώσεις των κομμάτων μόνο εφόσον θέλουν να κάνουν χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.
Εκπρόσωποι παρατάξεων υποστήριξαν ότι η δημοτική αρχή, με την επιβολή του συγκεκριμένου τέλους, αποσκοπεί στο να εμποδίσει κάποια κόμματα, φορείς και συλλογικότητες να προβάλλουν τις ιδέες τους. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, απάντησε ότι τα κόμματα χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και πρέπει να πληρώνουν για τον ηλεκτρολόγο του Δήμου που δίνει το ρεύμα αλλά και για τον ευπρεπισμό των χώρων που γίνονται οι εκδηλώσεις. Επιπλέον σημείωσε ότι στις πλατείες λειτουργούν καταστήματα που καταβάλλουν τέλη στο Δήμο και δεν μπορεί στους ίδιους χώρους να προβάλλει ο καθένας τις απόψεις του, δημιουργώντας μια κατάσταση αρνητική για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά τον κήπο της Μητρόπολης, αυτός φωτίζεται από το δημοτικό φωτισμό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Στ.Μ.