Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014 18:33

Αμοιβή 33.000 ευρώ σε σύμβουλο για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αμοιβή που αγγίζει τα 33.000 ευρώ θα καταβληθεί σε «οριζόντιο επιστημονικό σύμβουλο» που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικά κτήρια και στο δημοτικό φωτισμό…

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αμοιβή που αγγίζει τα 33.000 ευρώ θα καταβληθεί σε «οριζόντιο επιστημονικό σύμβουλο» που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικά κτήρια και στο δημοτικό φωτισμό…

Η σχετική σύμβαση υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα και του εκπροσώπου του «οριζόντιου επιστημονικού συμβούλου». Η σύμβαση έχει τον τίτλο «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιου επιστημονικού συμβούλου για την παρακολούθηση και υποστήριξη του ΣΧΥ του Δήμου με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων». Τα έργα είναι αυτά που έχουν ενταχθεί στο έργο «Εξοικονόμηση Ενέργειας  Καλαμάτας», το οποίο χρηματοδοτείται από την πράξη «Εξοικονομώ» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο ανάδοχος σύμβουλος είναι το σχήμα «Β. Καραχάλιος - Χ. Κουκλίδης - Σ. Δάκουρας Ο.Ε (δ.τ. ΕΝΤΕ Ο.Ε.)».
Όπως σημειώνεται στη σχετική σύμβαση, «Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας Καλαμάτας» προβλέπεται να γίνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΕΙΟ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΣΙΓΚΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ) και στο Δημοτικό Φωτισμό (Νέα Είσοδος και Οδός Αρτέμιδος).
Ο Ανάδοχος θα παρέχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, έτσι ώστε αυτή να υλοποιηθεί με επιτυχία τόσο σε ότι αφορά στο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, όσο και σε ότι αφορά στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».
Στ.Μ.