Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 16:40

Ποιοι εργολάβοι του Δήμου Καλαμάτας πληρώνονται μέρος των χρωστούμενων

Ποιοι εργολάβοι του Δήμου Καλαμάτας πληρώνονται μέρος των χρωστούμενων

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 230.000 ΕΥΡΩ 
Σε εξαιρετικά δεινή κατάσταση έχουν έρθει οι τοπικοί εργολήπτες δημοσίων έργων, επειδή αφενός είναι απλήρωτοι για εργασίες που έχουν εκτελέσει και αφετέρου είναι ελάχιστα τα νέα έργα που προκηρύσσονται με αποτέλεσμα να μην έχουν δουλειά.
Με πρόσφατη, ωστόσο, κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάποιοι εργολάβοι θα πληρωθούν από το Δήμο Καλαμάτας μέρος των οφειλομένων.

Αυτοί είναι: Ιωάννης Ηλιόπουλος, ποσό 130.000 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις. Αργ. Ρούτση, ποσό 1.048 ευρώ για τα πεζοδρόμια στη Μ. Μαντίνεια. Μαυριτσάκης, ποσό 21.302 ευρώ, υπόλοιπο 6ου λογαριασμού για έργα σε πεζοδρόμια. Παν. Καλλιντέρης, ποσό 9.600 ευρώ, για καθαρισμό ανεξέλεγκτων χώρων και μπαζών στη Θουρία. Παπαδέα, ποσό 14.975 ευρώ, για συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και πρωτευόντων δικτύων άρδευσης. Ποσό 11.260 ευρώ, για τη μίσθωση μηχανημάτων ΧΕ 2103/2010, για τη συντήρηση και συμπλήρωση χώρων πρασίνου και παιδότοπων αυτεπιστασίας. Ποσό 22.415 ευρώ, για τη μίσθωση μηχανημάτων ΧΕ 1432/2010, για δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων αυτεπιστασίας. Ποσό 19.070 ευρώ, για τη μίσθωση μηχανημάτων ΧΕ 1248/2010, για δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων αυτεπιστασίας.